fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Ogłoszono już pierwsze konkursy w nowych programach

Część województw ogłosiła już pierwsze konkursy w regionalnych programach operacyjnych.
Bloomberg
fundusze ue | Część województw ogłosiła już pierwsze konkursy na dotacje z nowych programów operacyjnych. Pozostałe regiony zamierzają wystartować jak najszybciej.
Jak wskazuje Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w jego regionie ogłoszono już trzy konkursy.
– Chodzi o pieniądze na efektywność energetyczną (155 mln zł), ochronę różnorodności biologicznej (48,1 mln zł) oraz materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe (87,2 mln zł) – wylicza Szymański. W IV kwartale w Pomorskiem mają być też ogłoszone pierwsze nabory projektów od przedsiębiorstw.

Na początek przedszkola

W Wielkopolsce ogłoszono konkurs związany z edukacją przedszkolną (36,2 mln zł). To jednak ledwie początek tegorocznych naborów, bo władze regionu mają ambitne plany i chcą jeszcze w tym roku ogłosić ponad 20 konkursów dla różnych grup beneficjentów.
Jak podkreśla Marek Woźniak, marszałek wielkopolski, władzom regionu zależy na tym, aby europejskie pieniądze jak najszybciej zasiliły Wielkopolskę. Czekają na to też przedsiębiorcy i samorządowcy. Tym bardziej że w tegorocznym harmonogramie znalazły się dwa bardzo atrakcyjne nabory. Jeden dla przedsiębiorców, drugi dla samorządów.
W III kw. br. ma być ogłoszony konkurs z działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw" skierowany dla mikro-, małych i średnich firm. Do wzięcia będzie prawie 400 mln zł na inwestycje w środki trwałe (w tym m.in. maszyny i urządzenia) oraz wartości niematerialne i prawne, o wysokim potencjale innowacyjnym. Z kolei w IV kw. zaplanowano nabór wniosków w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" przeznaczonego dla samorządów. Budżet konkursu to 140 mln zł. Pula ta przeznaczona zostanie na usprawnienie systemów transportu zbiorowego.

Przyspieszenie w Lubuskiem

Ponad 20 konkursów chcą też ogłosić w tym roku władze Lubuskiego. Aby tak się stało, zarząd województwa zmienił ostatnio harmonogram ich ogłaszania, przyspieszając terminy.
Jak poinformowała w czwartek Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego, naborów ma się odbyć 24 z łączną pulą 400 mln zł. Pierwszy konkurs wystartuje już 17 czerwca i będzie dotyczył rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jak wskazała Polak, będzie można uzyskać dotacje na projekty polegające na udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem oraz zapewniających powszechny i otwarty dostęp w postaci cyfrowej do zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych. Budżet tego konkursu to 40 mln zł. Zostanie on ogłoszony podczas konferencji poświęconej społeczeństwu informacyjnemu „+Cyfrowy start w Lubuskie 2020+", która odbędzie się w Zielonej Górze.
Pozostałe 23 konkursy zostaną ogłoszone w takich obszarach, jak: gospodarka i innowacje, promocja gospodarcza, zmniejszenie wykluczenia społecznego, regionalny rynek pracy oraz gospodarka niskoemisyjna i edukacja.

Aktywizacja i kształcenie

Na Śląsku ogłoszono już konkurs na dotacje na poprawę efektywności kształcenia ogólnego (62,1 mln zł). To pieniądze m.in. na tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentów oraz kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
Na Mazowszu Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór projektów od powiatowych urzędów pracy dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Analogiczne nabory ogłoszono w Zachodniopomorskiem i na Dolnym Śląsku.
W Zachodniopomorskiem Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór przedsięwzięć powiatowych urzędów pracy na kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Na to szczeciński WUP ma dla urzędów powiatowych 39,9 mln zł. O pieniądze na takie same cele mogą się też ubiegać powiatowe urzędy pracy z województwa dolnośląskiego. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ma dla nich 36,3 mln zł.
Wszystkie województwa ogłosiły już harmonogramy, przynajmniej wstępne, tegorocznych konkursów organizowanych w ramach nowych regionalnych programów operacyjnych. Większość konkursów zaplanowano na III i IV kwartał. W szczególności dotyczy to konkursów dla przedsiębiorstw.

Strony regionalnych programów operacyjnych

- Dolnośląskie www.rpo.dolnyslask.pl
- Kujawsko-Pomorskie www.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/proba.html
- Lubelskie www.npf.rpo.lubelskie.pl
- Lubuskie www.rpo.lubuskie.pl
- Łódzkie www.rpo.lodzkie.pl
- Małopolskie www.rpo.malopolska.pl
- Mazowieckie www.rpo.mazovia.pl/kategorie/perspektywa-2014-2020
- Opolskie www.rpo.opolskie.pl/rpo
- Podkarpackie www.rpo.podkarpackie.pl/rpo
- Podlaskie www.rpo.wrotapodlasia.pl
- Pomorskie www.rpo.pomorskie.eu
- Śląskie www.rpo.slaskie.pl
- Świętokrzyskie www.rpo-swietokrzyskie.pl/s,554,Programowanie_2014_2020.html
- Warmińsko-Mazurskie www.rpo.warmia.mazury.pl
- Wielkopolskie www.wrpo.wielkopolskie.pl
- Zachodniopomorskie www.rpo.wzp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA