fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Związki zawodowe bez wpływu na pensje menedżerów

www.sxc.hu
Nawet gdy w firmie obowiązuje układ zbiorowy pracy, pracodawca może swobodnie kształtować warunki zatrudnienia, w szczególności płacowe, kadry kierowniczej, ustalając je w indywidualnych umowach o pracę.

Taki wniosek płynie z wyroku Sądu Najwyższego z 6 września 2012 r. (II PK 35/12).

Pracodawca zawiera z zakładową organizacją związkową układ zbiorowy pracy. Korzystając ze swobody w zakresie określenia zakresu podmiotowego układu, stosownie do art. 239 § 1 kodeksu pracy, strony wyłączyły spod jego działania kadrę kierowniczą, do której należy ponad 40 menedżerów różnych szczebli.

Powstaje pytanie, czy dla tych kierowników pracodawca musi wydać regulamin wynagradzania? Na to wskazywałaby treść art. 772 § 1 k.p. Zgodnie z nim firma zatrudniająca co najmniej 20 pracowników nieobjętych układem zbiorowym pracy (zakładowym lub ponadzakładowym) ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

W wyroku z 6 września 2012 r. SN doszedł jednak do odmiennego wniosku. Jest on na tyle interesujący, że warto zacytować go w całości: „Całkowite lub częściowe wyłączenie pewnych pracowników z zakresu układu oznacza, że ich warunki pracy i płacy reg...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA