Jeśli chcesz sam napisać dobry pozew, to najpierw poznaj procedurę

Przedsiębiorca, który występuje do sądu, nie musi korzystać z pomocy pełnomocnika. Nie jest jednak zwolniony z obowiązku przygotowania pisma procesowego zgodnie z przepisami
Napisanie dobrego pozwu nie jest łatwe, ale nie przesadzajmy. Znając kilka podstawowych reguł ich opracowywania, masz duże szanse na sporządzenie całkiem dobrego pisma.O tym, jak powinien wyglądać pozew, przesądza kodeks postępowania cywilnego. Określa, jakie elementy są konieczne, aby sąd w ogóle merytorycznie zajął się naszą sprawą.Jeśli czegoś brakuje, to sąd wezwie do uzupełnienia braków. Jedynie takie drobiazgi jak mylne oznaczenie pisma procesowego i inne oczywiste omyłki nie staną na przeszkodzie nadaniu pismu dalszego biegu przez sąd. Jeśli w terminie tygodnia wniesiesz jeszcze raz pismo poprawione wedle wskazań sądu, twoja sytuacja procesowa właściwie się nie zmieni. Terminem wniesienia pozwu i tak będzie dzień, w którym wpłynął on do sądu albo został nadany na poczcie – a nie dzień złożenia go z poprawkami (art. 130 k.p.c).Uwaga! W sprawach gospodarczych pismo zawierające wady formalne sąd zwróci bez wzywania do uzupełnienia lub...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL