fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

Jak zdobyć nową kartę parkingową dla niepełnosprawnego

Fotorzepa/Michał Walczak
Wniosek w sprawie karty parkingowej trzeba będzie podpisać w obecności przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub osoby przez niego upoważnionej.

Osoba niepełnosprawna kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. 3 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie z 7 maja 2015 r. zmieniające zasady wydawania takich kart (patrz podstawa prawna).

Zgodnie z nowymi przepisami wniosek w sprawie karty parkingowej od 3 czerwca składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Właściwym miejscowo przewodniczącym do złożenia wniosku nie będzie już ten właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej, ale właściwy ze względu na miejsce siedziby placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osoby niepełnosprawnej.

Wniosek w sprawie karty parkingowej będzie podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo osoby przez niego upoważnionej. Wnioski o wydanie takiej karty złożone, ale nierozpatrzone przed 3 czerwca, będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Od 1 lipca 2014 r. obowiązują przepisy kodeksu drogowego, które mają na celu wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego posługiwania się przez kierowców kartami parkingowymi oraz zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (ustawa z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, DzU. z 2013 r., poz. 1446).

Przepisy prawa o ruchu drogowym, o których mowa, zmieniły stare zasady korzystania z kart parkingowych przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób. Obecnie uprawnione do otrzymania kart parkingowych są osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karty wydawane są na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na pięć lat. Natomiast placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują karty parkingowe na trzy lata.

podstawa prawna: art. 8 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (DzU z 2015 r., poz. 691)

Dla kogo uprawnienia

Kartę parkingową wydaje się:

- osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

- osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

- placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA