fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zasady waloryzacji odszkodowań i opłat za nieruchomości będą korzystniejsze

www.sxc.hu
Opłaty planistyczne i adiacenckie, odszkodowanie za wywłaszczony grunt będą waloryzowane wskaźnikiem cen nieruchomości, a nie inflacji.

Zasady waloryzacji odszkodowań czy opłat wnoszonych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami będą korzystniejsze. W piątek Sejm uchwalił nowelizację tego aktu, której autorem jest rząd. Wprowadza ona zmiany do art. 5 u.g.n.

Obecnie stanowi on, że kwoty należne z tej ustawy waloryzuje się według wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez prezesa GUS w Monitorze Polskim. Chodzi np. o opłatę planistyczną, adiacencką, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Tyle że wskaźniki te nigdy nie zostały ogłoszone. W efekcie art. 5 od dnia wejścia w życie (1 stycznia 1998 r.) jest martwy. A do waloryzacji świadczeń stosuje się niekorzystny wskaźnik inflacji, choć miało to być rozwiązanie przejściowe, do czasu opracowania wskaźników na podstawie art. 5.

Piątkowa nowelizacja przewiduje więc, że prezes GUS raz na cztery miesiące będzie publikował wskaźniki dotyczące nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrach cen i wartości nieruchomości (RCiWN).

Impulsem do podjęcia prac nad nowelą był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 lipca 2011 r. (sygn. K 23/08). Trybunał uznał, że art. 5 u.g.n. nie narusza konstytucji. Nie zostawił jednak suchej nitki na prezesie GUS. Według TK już dawno powinien on wywiązać się z obowiązków, które nakłada na niego ten przepis.

Nowela zmienia też przepisy dotyczące wyciągów z operatów szacunkowych. Już dziś rzeczoznawcy majątkowi mają obowiązek przekazywać je starostwom powiatowym. Nowością jest to, że będą to robić w formie elektronicznej za pomocą ePUAP. Będą mieć na to dwa miesiące, a nie – jak obecnie – trzy.

Posłowie chcą, by nowela weszła w życie po 90 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

etap legislacyjny: trafi do Senatu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA