fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundacje i stowarzyszenia

5,5 mln zł dla społecznych firm i organizacji

300 pożyczek na ponad 25 mln zł trafiło do spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych. To środki na rozwój ich działalności. Dodatkowe 5,5 mln zł zostanie przekazane co najmniej 50 organizacjom.

- Pożyczki dla organizacji ekonomii społecznej to pierwszy taki projekt w naszym kraju. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej możemy pomóc tym podmiotom, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Program jest bardzo popularny, dlatego cieszy mnie, że możemy wesprzeć więcej organizacji – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Podmioty ekonomii społecznej to przedsiębiorstwa i organizacje, których celem nie jest zysk, lecz społeczna użyteczność, np.  wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obejmują stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz inne formy organizacyjne, które angażują się w życie społeczności lokalnej.

Na pożyczki dla tych podmiotów Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 25 mln zł. Dotychczas skorzystały z nich 253 podmioty z całego kraju biorąc 314 pożyczek. Dzięki temu, że projekt polega na zwrocie otrzymanego wsparcia, z pożyczek będzie mogło skorzystać jeszcze co najmniej 50 przedsiębiorstw społecznych. Ministerstwo uruchomiło dodatkowe środki na ten cel – 5,5 mln zł pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek.

Warunki spłaty kredytu są preferencyjne ze względu na prospołeczny charakter adresatów programu. Są nimi organizacje przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, zajmujące się m.in. rozwiązywaniem problemu długotrwałego bezrobocia. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys. zł, z oprocentowaniem wynoszącym 0,88 proc. w skali roku, które może zostać obniżone o połowę przy spełnieniu określonych warunków.

Organizacją programu pożyczkowego na zlecenie resortu pracy zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego. Program pożyczkowy cieszy się dużą popularnością – w 12 województwach wyczerpana została pierwotna pula środków i konieczne było skorzystanie z dodatkowego kapitału pochodzącego ze spłat pożyczek. 12 maja 2015 r. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE SA) - pośrednik finansowy współpracujący z BGK - udzielił już pierwszej pożyczki z dodatkowej puli udostępnionej pod koniec kwietnia. Pożyczkobiorcą jest warszawska Fundacja Vlepvnet, zajmująca się promocją sztuki w przestrzeni publicznej, organizacją warsztatów dla młodzieży w zakresie nowych form graficznych oraz późniejszą sprzedażą prac artystycznych.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA