fbTrack

Podatki

Ulga od mieszkań, a nie komórek

Sprzedając piwnicę przynależącą do podarowanego mieszkania, nie tracimy ulgi
Zakresem ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, objęta jest bowiem powierzchnia nieprzekraczająca 110 mkw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego.
Z treści zaś przepisu wynika, że ulgą tą objęta jest wyłącznie powierzchnia mieszkania, a nie piwnic. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPB2/436-70/07/AA/KAN-2922/ 12/07/KAN-1463/02/08). Podatniczka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, chciała wiedzieć, czy straci ulgę w podatku od spadków i darowizn, jeśli przed upływem pięciu lat od momentu podarowania jej mieszkania przez rodziców sprzeda dwie przynależne do niego komórki lokatorskie (piwnice).
Mieszkanie własnościowe, które 30 kwietnia 2004 r. kupili rodzice, ma 56,82 mkw. i dwie przynależne do niego komórki lokatorskie po 3 mkw. każda oraz garaż o powierzchni 20,5 mkw. Aktem notarialnym rodzice darowali je następnie córce, która teraz chce sprzedać obie piwnice, bo – jak twierdzi – notorycznie się ktoś do nich włamuje. Jej zdaniem sprzedaż piwnic nie będzie miała żadnych skutków podatkowych. Podobnego zdania był też dyrektor katowickiej Izby Skarbowej. Przypomniał, że prawo do ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 2 ww. ustawy, przysługuje osobom, które spełnią określone w przepisach warunki. Mianowicie nabywca (z I grupy podatkowej) nie może być właścicielem innego domu lub mieszkania i nie może mu przysługiwać np. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (a posiadane mają zbyć zstępnym). Nie może też być najemcą mieszkania lub budynku. Przepis wymaga ponadto, aby obdarowany zamieszkiwał (i był zameldowany na pobyt stały) w nabytym lokalu lub domu i nie sprzedał go przez pięć lat. „O ile w ogóle w świetle prawa istnieje możliwość sprzedaży komórki lokatorskiej (piwnicy) przynależącej do mieszkania odrębnie od mieszkania, to sprzedaż tej komórki lokatorskiej (piwnicy) nie spowoduje utraty ulgi wynikającej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn” – czytamy w uzasadnieniu interpretacji. Zdaniem organu podatkowego zakresem ulgi objęta jest wartość nieprzekraczająca 110 mkw. powierzchni użytkowej mieszkania lub domu). Z treści art. 16 ust. 1 i 4 wynika zaś, że ulgą tą objęta jest powierzchnia mieszkania, a nie piwnic.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL