Jaka jest pozycja akcjonariuszy spółek publicznych

Rzeczpospolita
Coraz bardziej widoczna jest odrębność spółki publicznej od jej modelu uregulowanego przez kodeks spółek handlowych – twierdzi Marek Michalski, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, konsultant w kancelarii prawniczej Gessel
Dynamiczny rozwój rynku kapitałowego zmusza do przewartościowania spojrzenia na klasyczne instytucje prawa handlowego, które swoje korzenie mają jeszcze w legislacji z przełomu XIX i XX w. Zmienia się nie tylko otoczenie zewnętrzne, lecz również funkcje, jakie przypisano poszczególnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do prawa spółek. Szczególnie jaskrawym przykładem tych nowych tendencji jest spółka publiczna.W prawie polskim jako konstrukcja prawna spółka ta pojawiła się wraz z pierwszą regulacją normatywną dotyczącą rynku kapitałowego, tj. w ustawie z 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, i od tego momentu podlega nieustannej ewolucji, nie tylko w płaszczyźnie regulacyjnej, ale także konstrukcyjno-ustrojowej.W świetle dzisiejszych przepisów prawa, tj. ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu o...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL