fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Łączenie powiatów i gmin bez zachęt finansowych

przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
Informacja Prasowa
Piotr Zgorzelski | Samorządy mogą się szykować do tworzenia centrów usług wspólnych i związków powiatowo-gminnych.

Rz: Na jakim etapie są prace nad dwoma ważnymi dla samorządu projektami ustaw: rządowym projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2652) oraz prezydenckim projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego (druk nr 1699).

Piotr Zgorzelski: Trwają prace w nadzwyczajnych podkomisjach.

Podkomisje nie spotykają się jednak zbyt często. Czy zdążą zatem przed końcem kadencji?

Być może podkomisje nie spotykają się zbyt często, ale regularnie, i prace posuwają się do przodu. Kierowana przez posła Waldy Dzikowskiego podkomisja rozpatrująca projekt rządowy swoje prace zakończy po świętach wielkanocnych i wówczas efekt zaprezentuje połączonym komisjom Sejmu.

Czy to oznacza, że projekt rządowy ma szansę zostać uchwalony jeszcze przed końcem bieżącej kadencji?

Jestem o tym przekonany. Zwłaszcza że wszystkie najważniejsze jego przepisy zostały już omówione i, co istotne, przyjęte przez pracujących w podkomisji posłów.

Samorządy mogą się zatem spodziewać, że już wkrótce zyskają możliwość tworzenia na przykład centrów usług wspólnych.

Z przyjętych rozwiązań wynika, że wspólną obsługę podległych jednostek organizacyjnych będzie mógł zapewnić urząd gminy (powiatu), inna jej jednostka organizacyjna, albo też związek międzygminny (międzypowiatowy), a także nowy rodzaj związku komunalnego, czyli powiatowo-gminny.

A czy będą zachęty finansowe dla łączących się gmin (powiatów)?

Z takich nowych, wyższych zachęt zrezygnowano. Będą natomiast inne ułatwienia dla łączących się samorządów. W trakcie prac podkomisji pojawiła się instytucja pełnomocnika ds. łączenia, swoistego kierownika tego projektu, odpowiadającego za jego opracowanie, przeprowadzenie. Będzie on także odpowiadał za przygotowanie nowo powstałego samorządu do normalnego funkcjonowania. Dodano także przepisy regulujące następstwo prawne nowo powstałej jednostki oraz obowiązywanie uchwalonych dotychczas aktów prawa miejscowego. Wprowadzono również przepisy zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych łączących się samorządów.

Podkomisja zaakceptowała też zaproponowaną przez rząd możliwość tworzenia związków powiatowo -gminnych.

Związki te będą wykonywać zadania komplementarne na szczeblu gminnym i powiatowym. Mechanizm ich funkcjonowania będzie identyczny z mechanizmem związków międzygminnych czy międzypowiatowych. Jednostki tworzące związek będą mogły przekazywać do wykonania na rzecz związku określone w statucie zadania publiczne, w tym wydawanie decyzji administracyjnych. A związek będzie wykonywał te zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zakres zadań wykonywanych przez związek będzie szczegółowo określony w statucie związku uzgadnianym z wojewodą.

Wróćmy do projektu prezydenckiego. Tempo prac nie wskazuje na to, aby Sejm zdołał go uchwalić przed końcem kadencji. Podkomisja rozpatrzyła na razie cztery z 94 artykułów.

Najprościej byłoby przenieść niebudzące kontrowersji prezydenckie propozycje do projektu rządowego. To jest jednak decyzja polityczna, której podjęcia przed wyborami prezydenckimi nie należy się spodziewać.

—rozmawiał Michał Cyrankiewicz

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA