fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Unikatowe połączenie kompetencji

Rzeczpospolita
Agencja Rozwoju Przemysłu jest na mapie gospodarczej Polski instytucją szczególną. Działa na styku sektora publicznego i prywatnego.

Z jednej strony realizuje priorytety polityki gospodarczej rządu, z drugiej, będąc spółką akcyjną, prowadzi działalność typowo biznesową. To unikatowe połączenie stwarza absolwentom wyższych uczelni ogromne możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego.

O atutach ARP przekonało się wielu absolwentów wyższych uczelni. Agencja bowiem od kilku lat wspiera młodych ludzi w rozwoju zawodowym, oferując staże, które są nie tylko szansą na doskonalenie w praktyce zdobytych na studiach umiejętności, ale czasami przepustką do zdobycia upragnionej pracy. Dlatego chętnie włącza się w organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa pilotażowy konkurs „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!".

ARP od ponad 20 lat angażuje się w ważne dla gospodarki, ale często trudne projekty, związane z różnymi branżami, m.in. budowlaną, stoczniową czy do niedawna zbrojeniową. Odpowiadając na potrzeby rynku, pod koniec ubiegłego roku ARP przyjęła nową strategię, zgodnie z którą rozszerzyła swoją działalność o obszar innowacji. Agencja wspiera rozwój projektów innowacyjnych w formułach smart money i open innovation. Ponadto ARP właśnie kończy prace informatyczne nad Platformą Transferu Technologii, na której będą gromadzone dane o zasobach dawców technologii, tj. podmiotów, które chcą udostępnić swoje rozwiązania innym. Znajdą się tam informacje o potrzebach biorców technologii, czyli podmiotów, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań. Na platformie będą również gromadzone dane o zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystane w procesie transferu technologii.

Ważnym obszarem działalności komercyjnej pozostają finanse. ARP udziela pożyczek, kupuje obligacje, prowadzi inwestycje kapitałowe, współtworzy konsorcja z instytucjami finansowymi oraz zarządza portfelem spółek poprzez fundusze inwestycyjne. ARP także zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu. Dodatkowym atutem ARP jest fakt, że działa na terenie prawie całej Polski: siedziba spółki jest w Warszawie, ale ważną role odgrywają m.in.: Katowice, Tarnobrzeg, Mielec, Wrocław.

Ze względu na szeroki zakres działalności ARP jest bardzo dobrym miejscem dla absolwentów, którzy rozpoczynają karierę zawodową. Zdobywając staż w ARP, absolwenci mają okazję doskonalić swoje umiejętności pod okiem ekspertów różnych dziedzin, pracować w interdyscyplinarnych zespołach. Z jednej strony mogą współpracować z dynamicznie rozwijającymi się małymi i średnimi przedsiębiorstwami wdrażającymi nowatorskie technologie. Z drugiej – współuczestniczyć w rozwiązywaniu problemów firm borykających się z trudnościami na rynku, tak aby ponownie stały się konkurencyjne.

ARP dla uczestników konkursu „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!" oferuje staże w: biurze audytu i analizy ryzyk, biurze informatyki, departamencie marketingu, departamencie projektów własnych, departamencie strategii i rozwoju oraz departamencie zarządzania aktywami.

Anna Karpińska, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARP

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA