fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Klesyk punktuje konkurencję

Prezes PZU Andrzej Klesyk
materiały prasowe
PZU ma powody do zadowolenia. Wynik finansowy Grupy za 2014 rok wyniósł blisko 3 mld zł.

Jednocześnie Prezes Andrzej Klesyk, wybrany wczoraj na trzecią kadencję zaapelował do ubezpieczycieli majątkowych: zawróćcie z tej drogi! W jego ocenie rynek majątkowy kompletnie zwariował. – Małe firmy prowadzą biznes nierentowny, zachowują się kompletnie nieracjonalnie – stwierdził Klesyk.

O własny biznes jest spokojny - składki przypisane brutto urosły w PZU o 2,5 proc. względem roku 2013 i zamknęły się w sumie 16,9 mld zł. Podsumowując rok ubiegły Prezes stwierdził, że obfitował on w wiele ważnych wydarzeń dla PZU. - Rekordowa emisja euroobligacji, rozwój platformy Everest, przejęcia aktywów RSA w Polsce i krajach bałtyckich, rewolucyjna usługa bezpośredniej likwidacji szkody czy unikalna flota pojazdów zastępczych wskazują, że z dużą determinacją spełnialiśmy obietnice złożone jeszcze w poprzedniej strategii PZU2.0 - wyliczał. - Wszystko to zostało osiągnięte przy konsekwentnym wzroście zysku z działalności inwestycyjnej, zachowaniu wysokiej rentowności biznesu oraz zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń tak w kraju jak i zagranicą. W ubiegłym roku sfinalizowaliśmy też prace nad nową strategią, która zakłada, że do 2020 roku Grupa PZU osiągnie pozycję lidera we wszystkich kluczowych biznesowo obszarach. W tym samym czasie, przy niesprzyjających warunkach makroekonomicznych osiągnęliśmy dobre, stabilne wyniki i przynieśliśmy godziwy zysk akcjonariuszom.

Nie będą oni mieli powodów do zmartwienia także w tym roku – do podziału przeznaczonych zostanie 2 mld 636 mln zł, czyli cały zysk PZU SA. – W nowej strategii nie zmieniamy polityki dywidendowej, tak jak zapowiadaliśmy na wypłaty będziemy przeznaczać 50-100 proc. zysku Grupy, przy czym nie będzie to więcej niż 100 proc. zysku spółki życiowej – wyjaśnił Klesyk. – Za 2014 rok dla akcjonariuszy przypadnie więc maksymalna wartość zysku.

Prezes podkreślił, że wpływ na rezultaty finansowe Grupy PZU w 2014 roku miały następujące czynniki: zmniejszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych, głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych w związku ze wzrostem rezerw szkodowych z lat ubiegłych, zmniejszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w związku ze spowolnieniem sprzedaży przy jednoczesnym wzroście odszkodowań i świadczeń dla szkód z lat ubiegłych, oraz pozostałych OC i majątkowych. Nie bez znaczenia był też wyższy wynik netto z działalności inwestycyjnej związany ze wzrostem wyceny instrumentów dłużnych, poprawa rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w związku ze wzrostem portfela oraz spadkiem szkodowości produktów ochronnych oraz niższe tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typu P.

- Dodatkowo w sposób istotny na porównywalność wyników wpłynęły zdarzenia jednorazowe – zaznaczył prezes. – Czyli: wyższe wyniki w segmencie ubezpieczeń emerytalnych na skutek reformy OFE, dochód w 2013 roku z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych oraz zysk brutto w 2013 roku z tytułu zawarcia ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta.

Jeśli chodzi o konkrety, to w 2014 roku Grupa zebrała składki brutto o wartości 16 884,6 mln zł wobec 16 480,0 mln zł w roku poprzednim (+2,5 proc.). Wzrost sprzedaży odnotowano przede wszystkim w obszarze ubezpieczeń na życie opłacanych regularnie (głównie dzięki rozwojowi ubezpieczeń grupowych ochronnych oraz składce pozyskanej w ubezpieczeniach zdrowotnych), składek z tytułu ubezpieczeń od ognia i szkód majątkowych oraz składek z tytułu ubezpieczeń NNW i pozostałych.

Jednocześnie, odnotowano spadek sprzedaży produktów strukturyzowanych w kanale bancassurance oraz niższe wartości składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (efekt spadku cen polis na skutek silnej konkurencji na rynku).

Udział składek pozyskanych na Ukrainie i w krajach bałtyckich, w składce Grupy wyniósł 4,2 proc. i wzrósł w porównaniu do 2013 roku w wyniku rozszerzenia działalności w krajach bałtyckich. Z uwagi na fakt, iż składki pozyskane przez nowozakupione spółki zostały uwzględnione w wynikach Grupy od momentu rozpoczęcia konsolidacji (nie za pełny rok), należy oczekiwać dalszego wzrostu udziału tej grupy ubezpieczeń w strukturze składki przypisanej brutto Grupy w kolejnym okresie.

Wynik netto z działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł w ubiegłym roku 2 733,5 mln zł wobec 2 514,6 mln zł w 2013 roku (wzrost o 8,7 proc.) i wzrósł głównie na skutek spadku rentowności polskich obligacji skarbowych, wzrostu wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz wzrostu portfela aktywów denominowanych w euro.

Z kolei jeśli chodzi o odszkodowania i świadczenia, to w 2014 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń (z uwzględnieniem przyrostu stanu rezerw) Grupy PZU wzrosła o 3,4 proc. w stosunku do wyniku w 2013 roku i wyniosła 11 541,7 mln zł. Wzrost wynikał przede wszystkim z niższego tempa konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P, wzrostu portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, wyższej szkodowości w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych, wzrostu szkodowości w grupie OC pozostałe oraz ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych oraz wyższego poziomu szkód w grupie ubezpieczeń rolnych.

Koszty administracyjne i akwizycji siłą rzeczy były wyższe i sięgnęły 2 147,0 mln zł, co oznacza wzrost o 6,5 proc. w stosunku do poziomu z 2013 roku. Było to wynikiem przede wszystkim zmiany stawek prowizyjnych w komunikacyjnych ubezpieczeniach pakietowych, modyfikacji systemu wynagrodzeń w kanale agencyjnym w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, rozpoczęcia konsolidacji nowozakupionych spółek ubezpieczeniowych oraz zwiększenia portfela umów i wysokiej sprzedaży nowych polis w ubezpieczeniach grupowych ochronnych.

Zysk netto spadł w stosunku do roku poprzedniego o 9,9 proc. i wyniósł 2 967,6 mln złotych wobec 3 295,0 mln złotych w roku 2013.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA