fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Doradcy podatkowi pomogą niepełnosprawnym wypełnić PIT

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny mogą uzyskać bezpłatną pomoc przy sporządzeniu zeznania za 2014 r. Doradcy podatkowi przeprowadzą dyżury telefoniczne, dotyczące m.in. wykorzystania i rozliczenia przysługujących im ulg.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) już po raz piąty organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych, w tym roku pod hasłem: „Akcja PIT 2014: doradcy podatkowi dla osób z niepełnosprawnością". Z porad skorzystać będą mogli podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków. W większości Oddziałów Regionalnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych akcja planowana jest na 26 marca br. Część Oddziałów będzie jednak udzielać porad w innym, często szerszym terminie. Przykładowo w Mazowieckim Oddziale KIDP akcja zostanie przeprowadzona od 18 marca do 27 kwietnia br., na Śląsku potrwa od 17 marca do 28 kwietnia br., a w Małopolsce - od 9 do 27 marca br. Informacje o terminach oraz o sposobie kontaktu z dyżurującymi doradcami podatkowymi można znaleźć na stronie internetowej www.kidp.pl oraz stronach poszczególnych Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych. - Mamy świadomość, że wielu podatników może być zagubionych w gąszczu przepisów i formularzy podatkowych i dlatego, jak co roku wychodzimy z inicjatywą pomocy. Jesteśmy przekonani, że wsparcie doradców podatkowych ułatwi osobom zainteresowanym rozliczenie się z urzędem skarbowym z obowiązków podatkowych" – podkreśla prof. dr hab. Jadwiga Glumińska – Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W wielu miastach Polski akcję Krajowej Izby Doradców Podatkowych objęły swym patronatem lokalne władze i instytucje: Wydziały Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich, Przewodniczący Rad Miasta, Prezydenci, Wójtowie i Burmistrzowie.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) jest samorządem zawodowym sprawującym pieczę nad wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, działającym na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Przynależność doradców podatkowych do KIDP jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. W wykonywaniu swoich zadań samorząd jest niezależny i podlega tylko ustawom. Siedziba KIDP znajduje się w Warszawie; w 16 województwach działają regionalne oddziały KIDP. Na listę doradców podatkowych jest wpisanych obecnie prawie 9 tys. osób.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA