Bilet lotniczy z podatkiem u źródła

www.sxc.hu
Przepisy przewidują obowiązek potrącania daniny od niektórych należności wypłacanych na rzecz nierezydentów. Chodzi m.in. o przychody uzyskiwane na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Zakup biletu lotniczego od zagranicznego przewoźnika będzie powodował obowiązek potrącenia z wypłacanej należności zryczałtowanego podatku, którego wysokość wynosi 10 proc. Jednak nie w każdej sytuacji wystąpi obowiązek pobrania podatku u źródła.

Nierezydentami w rozumieniu ustawy o CIT są podatnicy nieposiadający na terytorium Polski siedziby lub zarządu – podlegający obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski.

Przykład

Spółka A nabywa bilety lotnicze dla pracowników w celu odbycia przez nich podróży służbowych. Bilety nabywane są od kontrahenta zagranicznego działającego w Polsce za pośrednictwem oddziału. Faktura wystawiana jest przez polski oddział zagranicznego przedsiębiorcy.

Przewoźnik działa w Polsce za pośrednictwem oddziału. Oddział zagranicznego przedsiębiorcy nie jest przy tym samodzielnym podmiotem, a jedynie formą prowadzenia działalności w innym kraju. Z kolei zakup biletów wypełnia znamiona ...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL