Rozliczenie zaległej faktury

Czy można odliczyć VAT z faktury za najem, mimo że czynsz za ten najem nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?
Na podstawie umowy kontrahent powinien obciążyć naszą firmę w 2006 r. kosztami najmu za ten rok. Faktura VAT została wystawiona w 2008 r. Czy możemy odliczyć wykazany na niej VAT, mimo że czynsz za 2006 r. nie będzie kosztem uzyskania przychodu?Moim zdaniem nie ma przeszkód, aby odliczyć VAT z tej faktury.Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.Przepis ten nie mówi o wydatkach, które nie mogą lub nie mogły zostać zaliczone do kosztów, ale o wydatkach, które nie mogłyby być zaliczone do tych kosztów. Użycie przez ustawodawcę trybu przypuszczającego powoduje, że przepis ten odsyła do pewnego stanu hipotetycznego, ujęcia modelowego (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, „VAT. Komentarz”, Kraków 2004, s. 883). Przepis ten odnosi się zatem „nie do faktycznego zaliczenia prze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL