fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Pomoc społeczna a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

www.sxc.hu
Ruszyła tegoroczna edycja programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł.

Projekty w ramach programu osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego lub zlecane podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Głównym celem jest zintensyfikowanie działań, mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Wnioski można składać do 27 marca 2015 r.

Resort zachęca do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA