Kto może się starać o dofinansowanie szkoleń swoich pracowników

Na pytania czytelników dotyczące przygotowania projektu i wniosku o środki unijne z programu operacyjnego „Kapitał ludzki” odpowiada Robert Grabeł z Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem z branży metalowo-chemicznej w Podkarpackiem. Sporządzony plan szkoleń dla pracowników firmy na 2008 r. obejmuje kursy z różnych działów firmy. Jak zorganizować takie szkolenie i jakie koszty może to obejmować?Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw są przewidziane do realizacji w priorytecie VIII programu operacyjnego „Kapitał ludzki” – regionalne kadry gospodarki. Koszty kwalifikowane mogą obejmować:- wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie,- podróże służbowe osób prowadzących szkolenie, przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorców oddelegowanych na szkolenie,- materiały szkoleniowe oraz ich dostawę,- najem, dzierżawę lub leasing operacyjny pomieszczeń lub sprzętu związane bezpośrednio z realizacją szkolenia,- pokrycie innych kosztów bieżących szkolenia, w tym kosztów obsługi projektu, egzaminów, a także zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia,- amortyzację sprzętu i wyposażenia w zakresi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL