fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy postępowanie administracyjne może być zawieszone

Postępowanie może być zawieszone na wniosek jednej strony, jeżeli nie sprzeciwiają się pozostałe oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Organ negatywnie rozstrzygnie wniosek, gdy wnioskodawca, pomimo że zainicjował wszczęcie postępowania, to w jego toku nie współpracuje z organem i nie stosuje się do jego wskazań zmierzających do wydania pozytywnej dla niego decyzji.
Prezydent miasta odmówił zawieszenia postępowania w sprawie wniosku spółki o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem biurowym i garażem. Organ wskazał, że na wniosek inwestora postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę budynku było wielokrotnie zawieszane. Okresów zawieszenia postępowania inwestor nie wykorzystywał do uzupełnienia projektu budowlanego i usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji. Czy odmowa zawieszenia postępowania była zasadna? – pyta czytelnik.Tak, gdyż zawieszenie po raz kolejny postępowania administracyjnego zagrażałoby interesowi społecznemu, wyrażającemu się w zasadzie w szybkości postępowania (art. 12 kpa). Przeszkodę w wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania stanowi także art. 35 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej: u.p.b.), nakładający na organ obowiązek wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na budo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA