fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowy z prezesem spółki zawiera rada nadzorcza

Umowa spółki nie może cedować uprawnień rady nadzorczej do zawierania umów z członkami zarządu ?na jej przewodniczącego. Dotyczy to także umów z zakresu prawa pracy.
Taki wniosek wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2014 r. (II PK 124/13).Orzeczenie zapadło w sprawie, w której Sąd Najwyższy rozważał zarzut nieważności umowy o zakazie konkurencji wprowadzonej jako dodatkowe postanowienie do umowy o pracę. Podpisał ją przewodniczący rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Upoważnienie dla przewodniczącego rady do zawarcia z członkiem zarządu zakazu konkurencji wynikało z wewnętrznych regulacji spółki (aktu założycielskiego). Zgodnie z nim umowy z prezesem spółki zawiera w imieniu spółki przewodniczący rady nadzorczej.Rozważając okoliczności faktyczne SN doszedł do przekonania, że postanowienia aktu założycielskiego stanowią ?w istocie modyfikację zasad reprezentacji wynikających z art. 210 § 1 k.s.h. Przepis ten mówi, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólnik...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA