ZUS musi wydać nową decyzję i określić wysokość zaległości

Pieczątka ZUS na starych deklaracjach rozliczeniowych nie pomoże wyegzekwować zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Płatnik musi wnosić zarzuty przeciw takiemu działaniu ZUS, bo jest ono nielegalne
Od stycznia do końca listopada 2002 r. nie płaciłem składek do ZUS. W lipcu 2007 r. oddział powiadomił, że mam zapłacić zaległe składki za tamten okres. Wnosiłem o umorzenie tego długu, ale ZUS nie zgodził się. Czy słusznie pobiera zaległości, skoro od terminu ich zapłaty minęło pięć lat? Co mogę zrobić, aby wstrzymać tę egzekucję? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Obowiązująca do 31 grudnia 2002 r. ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) przewidywała pięcioletni okres przedawnienia. Od 1 stycznia 2003 r. termin ten został wydłużony do dziesięciu lat bez względu na to, czy ZUS podejmował czynności zmierzające do przymusowego dochodzenia zaległych składek, czy nie.Według większości ekspertów pięcioletni termin powinien być stosowany do zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 2003 r., bo ustawa nowelizująca nie zawierała przepisów przejściowych. Dopiero do ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL