fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cywilizacja

Pierwsi ludzie w Europie

Homo erectus
Wikipedia
Nasi przodkowie dotarli na kontynent ponad milion lat temu, czyli wcześniej, niż dotychczas sądzili naukowcy. Dowodzą tego nowe badania
Uczeni odnaleźli ludzkie kości, kamienne narzędzia i kości zwierząt ze śladami obróbki świadczące, że wędrówka człowieka z Afryki do Europy odbyła się kilkaset tysięcy lat wcześniej, niż dotąd przyjmowano. Euduald Carbonell wraz z kolegami opisuje to sensacyjne znalezisko w dzisiejszym wydaniu magazynu „Nature”. Określenie wieku żuchwy oraz kości zwierzęcych i narzędzi z odłupanego krzemienia na 1,1 do 1,2 mln lat było możliwe dzięki najnowocześniejszym technikom datowania zastosowanym przez hiszpańskich naukowców.
Wykorzystali oni między innymi metodę paleomagnetyczną. Polega ona na badaniu pola magnetycznego utrwalonego w lawie wulkanicznej, co pozwala na określenie wieku znaleziska. Jedna z warstw wulkanicznych w grocie Sima del Elefante kryła szczątki najstarszego człowieka kontynentu. Badacze zidentyfikowali też kości wymarłych zwierząt, które żyły na tym terenie ponad milion lat temu, i zbadali narzędzia krzemienne znalezione w tej samej warstwie. Skarbem są kości ssaków ze śladami cięć kamiennymi ostrzami.
„Jaskinia, gdzie dokonano odkrycia, jawi się jako najstarsze, najbardziej pewne miejsce, gdzie znaleźliśmy ślady istoty ludzkiej w Europie” – piszą autorzy artykułu w „Nature”. „Badania żuchwy wskazują, że pojawienie się pierwszych ludzi w Europie Zachodniej wiązało się z ekspansją populacji afrykańskiej”.
Sima del Elefante to jaskinia, w której znaleziono najstarsze ślady człowieka w Europie
Jaskinie w Sierra de Atapuerca były prawdopodobnie znakomitym miejscem schronienia. W plejstocenie (1,87 mln do 11,5 tys. lat temu) większość Europy pokryta była lodowcem. Dziś ze względu na warunki geologiczne tereny te są niezwykle bogate w stanowiska archeologiczne. Jaskinie były badane od połowy lat 70. Uczeni natrafili tam na ślady osadnictwa trwającego kilkaset tysięcy lat. W grocie Cueva Mayor pod koniec lat 90. archeolodzy odkryli kości przedstawicieli gatunku Homo erectus. Wiek szczątków 30 osobników określili na 780 tys. lat. Wykazywały one zarówno cechy charakterystyczne dla Homo erectus, jak i ich następców w Europie – neandertalczyków. Ponieważ znalezione kości nie odpowiadały w 100 procentach znanemu dotychczas gatunkowi Homo erectus, naukowcy wyodrębnili nowy podgatunek i nazwali go Homo antecessor.
Badacze doszli do wniosku, że żuchwa znaleziona w Sima del Elefante musiała należeć do jakiegoś przedstawiciela Homo antecessor. Ludzie musieli więc zamieszkiwać te groty kilkaset tysięcy lat wcześniej, niż dotychczas sądzili uczeni.
Homo erectus uważany jest przez antropologów za gatunek, od którego pochodzi człowiek współczesny. Pojawił się w Afryce 1,8 – 2 mln lat temu. Wzrostem i proporcjami ciała przypominał człowieka współczesnego. Udoskonalił produkcję narzędzi, opanował sztukę polowania i rozniecania ognia. Najpierw około 1,5 mln lat temu dotarł do Azji, potem do Europy. Odkrycie hiszpańskich uczonych precyzuje czas dotarcia do Europy, ale dalsze znaleziska mogą i tę wiedzę podważyć.
Którędy i kiedy praludzie przywędrowali do Europy? To pytanie wywołuje dyskusje. Gdy w Dmanisi w Gruzji odkryto czaszkę człowieka sprzed 1,8 mln lat, nazwano go Homo georgicus, człowiek z Gruzji. W Atapuerca w Hiszpanii odkryto Homo antecessor sprzed 1,2 mln lat. Jeden i drugi należy w zasadzie do gatunku Homo erectus (człowiek wyprostowany). W ten sposób na przeciwległych krańcach kontynentu mamy dwa stanowiska z najstarszymi Europejczykami. Oznacza to, że praludzie mogli przybywać do Europy z Afryki dwoma drogami, przez Kaukaz i przez Gibraltar. Na szlaku wiodącym od Gibraltaru znaleziono stanowiska z kamiennymi narzędziami, ale bez kości, świadczące o równie dawnej obecności ludzi w Hiszpanii, Francji, Niemczech, a nawet w Polsce. Szlak wiodący od Kaukazu pozostaje hipotetyczny, brak na nim takich stanowisk z narzędziami.
—not. k.k.
Więcej o badaniach w Sierra de Atapuerca
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA