fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Koncesja a klasyfikacja działalności: Fundacja Radio Bajka bez pozwolenia

www.sxc.hu
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie przyznania w 2010 r. koncesji Fundacji Radio Bajka.
Decyzję wydaną wówczas przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji zaskarżył jeden z wnioskodawców – Radio Językowe. NSA przychylił się w swoim wyroku do skargi kasacyjnej złożonej przez KRRiT od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2012 r.
Najwyższy Sąd Administracyjny uznając zasadność zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej stwierdził, iż WSA błędnie uznał, że Fundacja nie mogła po upływie terminu do składania wniosków o udzielenie koncesji uzupełnić ww. wniosku o odpis z Krajowego Rejestru Sądowego uwzględniający właściwe oznaczenie Polskiej Klasyfikacji Działalności, potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie radiofonii. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego takie uzupełnienie było możliwe nawet jeżeli Fundacja w dniu składania wniosku w statucie nie przewidziała prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie.
Z uwagi na uchylenie wyroku WSA z 15 listopada 2012, sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrok NSA z 10 czerwca 2014 r. jest ostateczny – nie przysługuje od niego środek odwoławczy.
Źródło: KRRiT
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA