fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Dopłaty na kolonie otrzymane od szefa są zwolnione z PIT

www.sxc.hu
Pieniądze od pracodawcy na wypoczynek dzieci nie są opodatkowane, pod warunkiem jednak wyboru odpowiedniego organizatora.
Zasadnicze znaczenie ma formalnoprawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku – stwierdził w niedawnej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Podkreślił, że ze zwolnienia nie korzystają dopłaty do tzw. wczasów pod gruszą i innych niezorganizowanych form wypoczynku. Dodatkowo, by pracownik skorzystał z preferencji podatkowych, organizator wakacji musi spełniać kryteria określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej.
Z pytaniem zwróciła się szkoła, która na podstawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) przyznaje pracownikom dofinansowanie wypoczynku ich niepełnoletnich dzieci. Organizatorem jest biuro turystyczne lub inny podmiot uprawniony do prowadzenia takiej działalności.
Dofinansowanie jest przekazywane na konta poszczególnych pracowników jako zwrot poniesionych wydatków, udokumentowanych fakturą lub zaświadczeniem od organizatora wypoczynku. Wypoczynek przybiera formę kolonii, obozów lub wczasów.
Pytanie dotyczyło opodatkowania refundacji i konieczności pobierania zaliczek na PIT przez szkołę będącą pracodawcą i płatnikiem zaliczek od pracowniczych dochodów. Szkoła powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Zgodnie z nim zwolnione z podatku są dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 – w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk – zorganizowanego przez podmioty prowadzące taką działalność.
Jeśli dopłaty pochodzą z funduszu socjalnego lub ZFŚS, cała kwota, bez względu na jej wysokość, korzysta ze zwolnienia. W przypadku finansowania z innych źródeł preferencją objętych jest jedynie 760 zł w roku.
Izba skarbowa zgodziła się ze szkołą w kwestii braku obowiązku pobierania zaliczek na PIT, podkreślając, że istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący usługi wypoczynkowe działa zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zawartymi w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
Izba tłumaczyła, że wymienienie w przewidzianym w ustawie o PIT zwolnieniu określonych form wypoczynku, tj. wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk, miało na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w tym rozporządzeniu.
Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy pod gruszą – uznała izba.
numer interpretacji: ITPB2/415-234/14/MN
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA