fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolnienie strefowe wynika z ustawy o CIT

Spółka, która prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, może być członkiem podatkowej grupy kapitałowej. Artykuł 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych odsyła bowiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest samoistnym źródłem zwolnienia.
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny ?w wyroku z 7 maja 2014 r. w sprawach ?połączonych (II FSK 1958/12, II FSK 1353/12).Skarżąca spółka w złożonym wniosku ?o interpretację przepisów prawa podatkowego zapytała, czy prowadząc działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) ?i korzystając ze zwolnienia dochodu ?z opodatkowania, może funkcjonować jako członek podatkowej grupy kapitałowej (PGK). Spółka przekonywała, że jedną z przesłanek warunkujących utworzenie PGK jest – zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 3 ?lit. a ustawy o CIT – niekorzystanie ze zwolnień od podatku na podstawie odrębnych ustaw przez spółki tworzące PGK. Zaś z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wynika wprost zwolnienie od podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE.Organ podatkowy nie podzielił zdania spółki i wskazał, że ustawodawca zamierzał jedynie doprecyzować przepisy wprowadzone inną ustawą, co potwierdza wykładnia sys...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA