fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biura podróży

Ubezpieczenia turystyczne nie dla agentów?

archiwum prywatne, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz
600-godzinne szkolenie, nieposzlakowana opinia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - to warunki, które będzie musiał spełniać sprzedawca polis turystycznych. Tak planuje Unia Europejska. PIT protestuje
Podczas ostatniego posiedzenia Europejskie Stowarzyszenie Touroperatorów i Agentów Turystycznych ECTAA, którego członkiem jest PIT, debatowało o szykowanych przez Unię Europejską zmianach w zasadach sprzedawania ubezpieczeń turystycznych. W Radzie Unii Europejskiej przygotowywany jest bowiem projekt dyrektywy, która wprowadzi nowe obciążenia dla sprzedawców tych ubezpieczeń. Mogą one wyeliminować wielu z nich z rynku. - Istnieje realne zagrożenie, że biura podróży nie będą miały możliwości sprzedawania klientom ubezpieczeń podróżnych – mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, który zabrał głos na forum organizacji.
Obecnie organizatorzy turystyki i agenci turystyczni, sprzedający ubezpieczania turystyczne jako dodatkowy produkt, nie podlegają dyrektywie w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, jeśli spełniają określone warunki. Sytuacja ta może się jednak zmienić, we wniosku dotyczącym zmiany dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, Komisja Europejska usunęła to wyłączenie.
Jeśli tak się stanie, pracownicy biur podróży sprzedający ubezpieczenia turystyczne będą musieli skończyć specjalne szkolenia, trwające nawet 600 godzin, mieć nieposzlakowaną opinię i ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej na sumę...1,85 mln euro. Polska Izba Turystyki sprzeciwia się objęciu biur podróży i touroperatorów proponowanym obostrzeniom. – W tej sprawie mamy też przychylność naszego Ministerstwa Finansów – mówi prezes PIT.
PIT wskazuje, że wprowadzenie zapowiadanych zmian spowoduje szereg niekorzystnych konsekwencji - zarówno dla konsumentów, jak i dla branży turystycznej. - Turyści przeważnie ubezpieczają się na podróż zagraniczną w biurach podróży - wyjaśnia Niewiadomski. - Jeśli agenci turystyczni nie będą uprawnieni do sprzedawania takich polis, większa liczba obywateli Unii Europejskiej będzie podróżowała bez zabezpieczenia finansowego. W efekcie, obniży się ogólny poziom bezpieczeństwa turystów i ograniczony zostanie dostęp do pomocy w nagłych wypadkach.
Według PIT stało się tak na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2009 roku wprowadzono podobne zasady. Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Brytyjskich Biur Podróży (ABTA) wykazało, że 21 z 50 ankietowanych biur podróży przestało sprzedawać ubezpieczenia turystyczne i podało jako powód negatywny wpływ regulacji dotyczących ubezpieczeń turystycznych. W konsekwencji, znaczna liczba turystów podróżuje bez ubezpieczenia.
Zdaniem PIT wejście w życie projektowanych przepisów będzie miało też negatywny wpływ na budżet państwa. Kiedy zwiększy się bowiem liczba nieubezpieczonych podróżujących obywateli, wzrośnie też rzesza turystów, zwracających się o pomoc do ambasad i konsulatów. A to pociągnie za sobą koszty administracyjne i kadrowe.
Zapowiadane zmiany spowodują również dodatkowe koszty dla Narodowego Funduszu Zdrowia, bo fundusz będzie płacił więcej za świadczenia medyczne nieubezpieczonych klientów, którzy zachorują w krajach UE.
- Ubezpieczenia turystyczne są prostym produktem, łatwym do zrozumienia w porównaniu z innymi produktami ubezpieczeniowymi – zauważa Niewiadomski. - Ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w ich sprzedaży jest bardzo małe. Dane z Europäische Reiseversicherung (ERV), jednej z największych firm na europejskim rynku ubezpieczeń turystycznych, pokazują, że reklamacje dotyczące niewłaściwego doradztwa przy sprzedawaniu ubezpieczeń turystycznych są znikomym zjawiskiem. W związku z tym nie ma konieczności zaostrzania zasad ich dystrybucji.
- Przyjęcie nowego projektu dyrektywy grozi nałożeniem na biura podróży nieproporcjonalnych, zbędnych i kosztownych obciążeń. W efekcie obniży rentowność branży turystycznej, zwiększając ryzyko upadłości firm
Źródło: turystyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA