fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak motywować do lepszej pracy

Jak przyznawać premie i nagrody, gdy regulamin wynagradzania w ogóle tego nie precyzuje, albo reguluje to zbyt ogólnikowo? - radzi Anna Telec, sędzia sądu pracy
Niektórzy pracownicy spółki z o.o. dostają co jakiś czas nagrody stosownie do możliwości finansowych pracodawcy. Przyznają je w różnej wysokości kierownicy działów po konsultacji z prezesem. Obowiązujący w firmie regulamin wynagradzania nie precyzuje jednak zasad ich udzielania. Czy to prawidłowe?Tak Nagrody różni od premii m.in. to, że zależą wyłącznie od decyzji pracodawcy, który jeśli chce, to je przyzna, a jeśli nie, to nie przyzna. Tak jest prawdopodobnie w tej sytuacji – prezes wypłaca nagrody wyróżniającym się pracownikom na wnioski ich bezpośrednich przełożonych. Na tym polega istota nagród, że wszystko zależy od swobodnego uznania szefa. A skoro tak, to przepisy wewnątrzzakładowe nie muszą wskazywać warunków nabywania tych świadczeń. Część ekspertów podważa jednak legalność nagród, powołując się na art. 78 § 2 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, określając wysokość wynagrodzenia za pracę, strony powinny ustalić wysokość i re...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA