fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów

W postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego starosta ocenia zgodność usytuowania urządzenia wodnego (studni) ?z planem miejscowym, a nie zamierzenia inwestycyjnego, któremu urządzenie będzie służyło (budynek usługowy).
Złożyłem wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej oraz na pobór z niej wody w celu zaopatrzenia projektowanego budynku usługowego (dom weselny). Wójt ?w zaświadczeniu stwierdził, że plan miejscowy dopuszcza jej wykonanie. Starosta udzielił pozwolenia. Odwołanie od tej decyzji wniósł właściciel działki sąsiedniej. Zarzucił, że pozwolenie nie uwzględnia  celu, któremu studnia ma służyć. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej uchylił decyzję ?w sprawie pozwolenia wodnoprawnego. Czy starosta w tym postępowaniu powinien badać treść planu miejscowego pod kątem dopuszczalności realizacji inwestycji budowlanej? – pyta czytelnik.Nie, starosta nie jest uprawniony w postępowaniu o wydanie  pozwolenia wodnoprawnego do dokonywania oceny możliwości realizacji inwestycji budynku usługowego. To będzie przedmiotem  odrębnego postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę. Wówczas dopiero nastąpi ocena możliw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA