fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy kara za rozwiązanie kontraktu jest kosztem spółki

www.sxc.hu
Bank nie ujmie w kosztach odszkodowania wypłaconego z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy swap ze względu na brak przesłanki działania w celu osiągnięcia przychodów, chyba że wykaże, iż osiągnął rzeczywiście większy dochód w wartościach bezwzględnych, niż byłby w stanie uzyskać w przypadku kontynuowania współpracy.
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 kwietnia 2014 r. (III SA/Wa 2130/13).Polski bank, zawierając umowę swap z bankiem zagranicznym, zobowiązał się do zapewnienia udziałów w dywidendach innej spółki w zamian za wzajemne świadczenia. W umowie przewidziano możliwość jej wcześniejszego rozwiązania, jednak wiązało się to z obowiązkiem wypłaty odszkodowania. Równolegle między głównymi akcjonariuszami spółki powstał spór, który skutkował zaprzestaniem wypłacania dywidend. W 2005 r. polski bank rozwiązał umowę i wypłacił odszkodowanie, zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Organ podatkowy stwierdził, że bank poniósł stratę. Wydał zatem decyzję określającą zobowiązanie podatkowe.W ocenie banku, niewypłacanie dywidend zagroziło dochodowości jego inwestycji. Wypłata odszkodowania pozwoliła na sprzedaż akcji spółki ?i rozwiązanie problemów ekonomicznych. Wydatek ten poz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA