fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepotrzebny obowiązek dla spółek otrzymujących dywidendę

Czy polska spółka, która chce skorzystać ze zwolnienia z podatku dywidendy, musi przedstawić certyfikat rezydencji? To absurd, ale tak uważają niektóre urzędy
Nowelizacja ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r., spowodowała, że ze zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 (obejmującego dywidendy oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych) mogą korzystać również polskie spółki otrzymujące dywidendy (oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych) od innych polskich spółek. Przy czym warunkiem skorzystania przez płatnika (polską spółkę wypłacającą dywidendę) z tego dobrodziejstwa jest udokumentowanie przez spółkę otrzymującą dywidendę jej miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.Wynika to literalnie z art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o CIT. Przepisy nie wyłączają bowiem tego obowiązku, gdy dywidendy otrzymywane są przez polskie spółki. Prowadzi to do wniosku, że również w takich przypadkach konieczne jest przedstawienie certyfikatu rezydencji.Ten pogląd jest popularny wśród niektórych urzędów skarbowych.Przykładowo w interpretacji Pomorskiego Urzędu Skarb...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA