fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Reformy zapewnią niższy deficyt

Rzeczpospolita
Rząd zajmie się dziś zaktualizowanym programem konwergencji. Pod koniec marca przygotowany przez MF dokument ma zostać przekazany do Brukseli
Szef resortu finansów Jacek Rostowski podporządkował nowe założenia zawarte w programie jednemu celowi – zejściu z poziomem deficytu finansów publicznych do 1 proc. PKB w 2011 roku. Według obowiązującego programu, który przygotowała poprzednia szefowa resortu finansów Zyta Gilowska, ścieżka obniżania deficytu miała być łagodniejsza, w 2010 r. miał on wynosić 2,5 proc. PKB. Jeśli Bruksela zaakceptuje plany naszego rządu i potwierdzi wynik deficytu za 2007 rok poniżej 3 proc. PKB, mamy szansę na zdjęcie z nas procedury nadmiernego deficytu i odliczenia kosztów przeprowadzonej reformy emerytalnej.
Plan ma się powieść pod warunkiem przeprowadzenia reform aktywizujących zawodowo osoby po pięćdziesiątce i restrukturyzacji wydatków. W konsekwencji niższe mają być potrzeby pożyczkowe kraju, a dług publiczny zmniejszy się o 4 pkt proc. Na koniec 2007 r. przekraczał on 511 mld zł. W obecnym programie konwergencji miał wolno wzrastać z 47 proc. w 2007 r. do 47,8 proc. PKB w 2010 r. Szacunki resortu finansów dotyczące wzrostu gospodarczego zakładają, że nie spadnie on w kolejnych latach poniżej 5 proc. PKB, zaś inflacja będzie się obniżać do 2,5 proc. w 2010 r.
Na podstawie tych danych ministerstwo zacznie też opracowywać założenia do budżetu na 2009 r. Wczoraj opublikowało rozporządzenie określające sposób, tryb i terminy opracowywania materiałów do projektu. Resorty i instytucje rządowe muszą przygotować plany swoich wydatków w tradycyjnym ujęciu oraz w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata. Mają na to 21 dni. – Za wcześnie jest, aby podać, o ile mogą wzrosnąć dochody i wydatki w 2009 roku – wyjaśniła wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska. – Nie wykluczam też, że do czasu ustalenia założeń zmienią się nasze przewidywania wzrostu PKB czy inflacji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA