fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Muły węglowe nie zawsze są częścią nieruchomości

Sprzedaż mułów węglowych, które mogą stanowić rzecz ruchomą odrębną od gruntu, dochodzi do skutku także wtedy, gdy po transakcji pozostają na miejscu
Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 22 lutego 2008 r. (V CSK 431/07). Takie samo stanowisko w tej kwestii zajął SN w wyroku z 4 stycznia 2007 r. (V CSK 289/06). Wcześniej nie było zgody co do tego, czy muły, czyli odpady po węglu, mogą być rzeczą ruchomą czy też częścią składową gruntu.Muły węglowe, o które chodzi w tej sprawie, znajdowały się na gruncie, których użytkownikiem wieczystym jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA. Zawarła ona ze spółką Ekopol umowę o przeprowadzenie rekultywacji trenów pogórniczych obejmującą zagospodarowanie odpadów pogórniczych. Ekopol kupił od Spółki Restrukturyzacji Kopalń muły węglowe znajdujące się w czterech osadnikach na gruntach oddanych jej w użytkowanie wieczyste. Strony umówiły się, że do wydania tych mułów dojdzie przez ich pobieranie przez Ekopol z udostępnionych mu zbiorników.Gdy Ekopol upadł, Spółka Restrukturyzacji Kopalń wystąpiła na podstawie art. 74 ust. 3 prawa upadłościowego i napra...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA