fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

RIO: Konsolidacja zobowiązań obciążających gminę wymaga zgody rady

Konsolidacja zobowiązań obciążających gminę wymaga zgody rady
ROL
Konsolidacja kilku obciążających gminę kredytów poprzez zaciągnięcie nowego zobowiązania na inny okres, kwotę i oprocentowanie wymaga uchwały rady gminy.
Władze gminy Kotuń postanowiły przeprowadzić konsolidację zadłużenia w ten sposób, że zamiast czterech istniejących kredytów gmina postanowiła zaciągnąć jedno zobowiązanie, na inny okres spłaty, inną kwotę i oprocentowanie.Pojawiła się jednak wątpliwość, czy do przeprowadzenia takiej konsolidacji konieczna jest uchwała rady gminy? Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.Władze gminy wystąpiły więc do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wyjaśnienie, czy dla zaciągnięcia takiego „nowego" kredytu wymagana jest zgoda rady o której mowa w przytoczonym przepisie ustawy o samorządzie gminnym.W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej planowana przez gminę konsolidacja polegająca na zaciągnięciu przez gminę poży...
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA