fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Walens ginie pod adrianopolem, a tym czasie...

Archiwum „Mówią Wieki
">Tomasz Bohun
W końcu stycznia 378 roku wojska z Teotihuacán pod wodzą Siyaha K`aka najechały Tilak (dzisiejszy Meksyk), jedno z najpotężniejszych państw-miast Majów. W walkach zginął tamtejszy król Chak Tok Ich`aak, za którego panowania Tilak przeżywało rozkwit. Wódz teotihuacański osadził na tronie swojego wasala Yaksa Nudna Ayiina, który pochodził z miejscowego rodu, rywalizującego o władzę z poległym królem. Wojska Siyaha K`aka podbiły również inne państwa-miasta w regionie.
W IV wieku Sasi, wyruszający ze swoich siedzib u ujścia Łaby, niepokoili północne wybrzeża Galii oraz wschodnie wybrzeża Brytanii. Ich najazdy nasiliły się na początku V wieku, kiedy z tej najdalej na północ wysuniętej prowincji cesarstwa wycofało się wojsko rzymskie. Osamotnieni koloniści i ludność miejscowa nie zdołali powstrzymać napastników. W rezultacie do połowy V wieku Sasi oraz zamieszkujące obecny Szlezwik-Holsztyn i Półwysep Jutlandzki plemiona germańskie Angolów i Jutów opanowały znaczną część Brytanii. W drugiej połowie IV wieku pojawili się w Europie wojowniczy Hunowie, co wywarło wpływ także na plemiona zamieszkujące ziemie dzisiejszej Polski. Odkrycia archeologiczne wskazują, że od przełomu IV i V wieku rozpoczęła się między nimi ożywiona wymiana handlowa, a nieco później Hunowie prawdopodobnie opanowali ziemie południowej Polski. Potwierdzają to znaleziska, m.in. grób młodego wojownika, tzw. książęcy, z Jakuszowic w Małopolsce (niedaleko istniała osada ludności kultury przeworskiej) oraz pochówek kobiety w Jędrzychowicach na Śląsku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA