fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadectwo pracy wypełniamy skrupulatnie

Szef chce zwolnić pracownika z końcem marca po trzech miesiącach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Jaki tryb rozwiązania umowy o pracę mam podać w świadectwie pracy: wystarczy art. 30 § 1 pkt 3 kodeksu pracy (oświadczenie strony o rozstaniu bez wypowiedzenia) czy dodać jeszcze art. 53 § 1 pkt 1 kodeksu (z powodu przewlekłej choroby)?Podajemy obydwa przepisy. Świadectwo pracy zawiera informacje, z których kolejni pracodawcy lub ewentualnie urząd pracy czerpią wiedzę o uprawnieniach zwolnionego. W dokumencie tym zawsze wskazujemy jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 k.p. Wynika tak z pkt 3 objaśnień co do sposobu wypełniania świadectwa pracy stanowiącego załącznik do rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.). Jeśli zatem do rozwiązania umowy dochodzi z powodu długiej choroby, a więc przez oświadczenie j...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA