fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cesja umowy leasingu przed i po 1 stycznia 2013 r.

Do końca ubiegłego roku umowna zmiana korzystającego powodowała konieczność badania, czy nowo zawarta umowa spełnia warunki uznania jej za umowę leasingu.
Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 21 sierpnia 2013 r. (III SA/Wa 747/13).Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu i leasingu samochodów. Czasami zdarzają się sytuacje, w których, w wyniku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu, dochodzi do zmiany korzystającego. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie do podatkowych konsekwencji takiego stanu faktycznego, spółka wystąpiła w wnioskiem o wydanie interpretacji. Postawiła w nim pytanie, czy w wyniku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu umowa ta będzie w dalszym ciągu umową leasingu w rozumieniu ustawy o CIT.Jednocześnie, spółka przedstawiła własne stanowisko, wedle którego dokonanie zmian po stronie podmiotowej (zmiana osoby korzystającego) nie wpływa na treść umowy i w konsekwencji fakt cesji nie powinien skutkować odmiennym traktowaniem umowy na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto, spółka podkreśliła, że zdarzenie w ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA