fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Możesz negocjować z urzędem, nie czekając na wyrok

Przepisy pozwalają przedsiębiorcom, którzy popełnili wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, uniknąć długotrwałego postępowania i wysokich kar. Mogą złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Trzeba to zrobić, zanim zostanie wniesiony akt oskarżenia. Finansowy organ postępowania przygotowawczego, a więc urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej oraz urząd celny jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem obowiązani są pouczyć o tym podatnika. Jeśli postępowanie przygotowawcze prowadzi np. policja, a sprawca zgłosi zamiar skorzystania z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, o czym zawsze powinien być pouczony, sprawę trzeba przekazać właściwemu finansowemu organowi postępowania przygotowawczego.Wniosek możemy złożyć na piśmie albo ustnie do protokołu. Sami decydujemy, w jaki sposób to zrobimy. Aby jednak w ogóle można było myśleć o złożeniu wniosku, trzeba spełnić pewne wymagania. Przede wszystkim sąd wyraża zgodę na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeśli nasza wina i okoliczności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości.Jednocześnie jednak musimy zapłacić w całości wymaganą należność publicznopraw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA