fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za nadużycie władzy publicznej grożą surowe kary

Funkcjonariusz przekraczający swoje uprawnienia lub niedopełniający obowiązków może trafić nawet na trzy lata do więzienia. Jeżeli działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze publiczni, a więc m.in. przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, mają obowiązek rzetelnego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Swoimi działaniami nie mogą oni narażać na szkodę interesów państwa i określonych osób. Jeżeli nie wywiążą się z tego obowiązku, to mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Zgodnie bowiem z art. 231 par. 1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.Czasem tylko dyscyplinarka By pociągnąć do odpowiedzialności karnej przedstawiciela lokalnych lub państwowych władz, trzeba mu przede wszystkim udowodnić, że swoim zamiarem obejmował on działanie na szkodę interesu prywatnego lub publicznego. Jeżeli bowiem działania urzędnika były jedynie niezgodne z jego uprawnieniami lub nie wypełniał on należycie swoich obowiązk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA