fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Do wzniesienia konstrukcji reklamowej wystarczy zgłoszenie

Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Instalacja tablic reklamowych nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie zależy to ani od ich wielkości, ani od tego, czy są ustawione na konstrukcji naziemnej, czy trwale związane z gruntem
Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (VII SA/Wa 1847/07).
Spółka, która zgłosiła staroście powiatu zamiar montażu dwutablicowej konstrukcji reklamowej, spotkała się ze sprzeciwem. Starosta wskazał, że taka inwestycja wymaga pozwolenia budowlanego. Urządzenie reklamowe trwale związane z gruntem stanowi budowlę, która ze względu na swoją wielkość i skalę wymaga wybudowania, a nie tylko instalacji. Na wybudowanie konstrukcji nośnej potrzebne jest pozwolenie. W odwołaniu do wojewody spółka wskazała, że wielkość i skala reklamy, podobnie jak i fakt, że będzie ona trwale związana z gruntem, nie mają wpływu na uznanie, że wymaga pozwolenia na budowę.
Wojewoda nie uwzględnił jednak odwołania. W jego opinii niezbędne jest pozwolenie na budowę, ponieważ chodzi o urządzenie ustawione na nieprzestawnym, trwale związanym z gruntem fundamencie. W skardze do WSA firma powtórzyła argumenty z odwołania, że wybudowanie nośnika reklamowego nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia. WSA przyznał jej rację. Zgodnie z prawem budowlanym (art. 28) budowę można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia. Są jednak wyjątki. Art. 29 – 31 określają, kiedy wystarczy jedynie zgłoszenie. Pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. instalowanie i remont tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarami zabudowanymi. Trzeba to tylko zgłosić. Nie do zaakceptowania są twierdzenia, że budowa konstrukcji nośnika reklamowego, na której ma być zamontowana tablica reklamowa, wymaga pozwolenia ze względu na jej skalę i charakter. Prawo budowlane nie przewiduje takiej możliwości. Art. 29 ust. 2 pkt 6 zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie tylko tablice reklamowe, lecz także urządzenia reklamowe, a więc i elementy konstrukcyjne niezbędne do montażu tablicy. Nie ma więc konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – stwierdził sąd, uchylając decyzje wojewody i starosty. Jeżeli natomiast organy administracji uznałyby, że skala i wielkość robót budowlanych przy instalowaniu reklamy może naruszać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, utrudnienia w ruchu drogowym, pogorszenie stanu środowiska, warunków zdrowotno-sanitarnych, zwiększenie uciążliwości dla sąsiednich terenów, to mogą w takim wypadku nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na roboty objęte zgłoszeniem. Wymaga to jednak uzasadnienia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA