fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydatki na telefon odliczamy proporcjonalnie

Koszty usług telekomunikacyjnych są zasadniczo potrącane w dacie poniesienia, chyba że okres, którego dotyczą, przekracza rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego. Wówczas należy je potrącić proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą
Prowadzimy pełną rachunkowość. W jakim roku rozliczyć fakturę za telefon komórkowy wystawioną 18 stycznia 2008 r. Faktura dotyczy okresu rozliczeniowego od 19 grudnia 2007 r. do 18 stycznia 2008 r. Czy musimy proporcjonalnie przypisać koszty do danego roku, bo dokładnych rozliczeń w fakturze brakuje?Odpowiada Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Welsyng.pl:Tak. Powinni państwo rozliczyć te koszty proporcjonalnie, przypisując je w odpowiedniej wysokości do okresu przypadającego na dany rok podatkowy. Z pytania wynika, że na podstawie samej faktury nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy roku 2007, a jaka roku 2008. Brak jest w niej bowiem dokładnych rozliczeń, umożliwiających takie jednoznaczne przyporządkowanie konkretnych wydatków poniesionych na używanie telefonu do odpowiednich lat podatkowych.Koszty usług telekomunikacyjnych są kosztami o charakterze pośrednim. Związane są bowiem z całokształtem działalności firmy. Teg...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA