fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nota księgowa to niepełny dowód

Nie można zarzucić, że izba skarbowa nie zebrała całego materiału dowodowego w sytuacji, gdy podatnik nie przedstawia w trakcie postępowania dokumentów potwierdzających związek wydatków z przychodem
Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 11 lutego 2008 r. (III SA/ Wa 1732/07).Organy podatkowe zakwestionowały zaliczenie przez podatnika wydatków na prowizje. Stwierdziły, że ich zarachowanie nastąpiło z naruszeniem przepisów o rachunkowości. Brakowało bowiem odpowiednich dokumentów księgowych. Ponieważ z akt sprawy wynikało, że istnieją noty obciążeniowe, na podstawie których wydatki te zarachowano, WSA wyrokiem z 21 lutego 2007 r. uchylił decyzję izby skarbowej, nieuznającą za koszt podatkowy wydatków na prowizje za usługi ubezpieczeniowe.Sąd stwierdził, że organ powinien zbadać charakter tych not, a następnie stwierdzić, czy istnieje związek między nimi i przychodami należnymi. Wykonując orzeczenie, izba skarbowa wezwała podatnika do przetłumaczenia not i do udowodnienia, że prowizje mają związek z przychodem za 2000 r. Podatnik ograniczył się jednak tylko do przetłumaczenia not, dołączając pozostałą dokumentację dopiero na etapie skargi do WSA, w kt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA