fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Interpretacja: Pytaj o niższy VAT od elektrowni słonecznych

Zanim przedsiębiorca wpisze do oferty handlowej niższą stawkę podatku, powinien zadbać o swoje interesy i wystąpić o interpretację podatkową – przestrzega doradca podatkowy.
W ostatnich miesiącach wzrasta w Polsce zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności fotowoltaiką, tj. przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Powód? Prace nad ostatecznym kształtem projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zmiany, jakie ma wprowadzić ustawa, mają m.in. ułatwić instalację i korzystanie z domowych elektrowni słonecznych.
Przedsiębiorcy, którzy obecnie opracowują oferty i kosztorysy wykonania tego typu instalacji, powinni zwrócić uwagę na stawkę VAT, jaką mają uwzględnić przy jej montażu. Zmniejszenie stawki VAT z 23 do 8 proc. może wpłynąć na konkurencyjność ofert. Elektrownie fotowoltaiczne zamawiać będą także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi, dla których VAT nie jest neutralny i stanowi znaczne obciążenie finansowe.

Czasem tylko 8 proc.

Analizując kwalifikację czynności polegającej na wykonaniu i montażu instalacji fotowoltaicznej, w pierwszej chwili nasuwa się myśl o uznaniu tego rodzaju czynności za dostawę towarów, w wyniku której towar jest instalowany lub montowany. Kwalifikacja ta byłaby jednak niekorzystna zarówno dla przedsiębiorców, jak i odbiorców instalacji – przedsiębiorcy musieliby stosować kasy fiskalne, a całe świadczenie objęte byłoby 23 proc. VAT.
Warto więc przyjrzeć się szczegółowo postanowieniom ustawy o VAT, która wspomina o stosowaniu stawki VAT 8 proc. przy takich czynnościach, jak m.in. remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czyli: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 mkw., oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 mkw.
Biorąc pod uwagę istotę i cel montażu elektrowni fotowoltaicznej, czynność taką można uznać za remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektu budowlanego, na którym instalacja jest montowana. Mając to na uwadze, można śmiało wnioskować, że wykonując czynności polegające na montażu elektrowni fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia nie przekracza 300 mkw., oraz budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne, których powierzchnia nie przekracza 150 mkw., w ramach remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, zastosowanie znajdzie stawka VAT 8 proc.

O błąd nie jest trudno

Gdy jednak takie elektrownie montowane będą na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne, preferencyjną stawkę VAT 8 proc. stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. W stosunku do pozostałej części powierzchni budynku dla montażu instalacji fotowoltaicznej należy zastosować 23-proc. stawkę VAT.
Ewentualny montaż części instalacji niezbędnej do działania elektrowni fotowoltaicznej poza obrysem budynku (np. na gruncie) należałoby uznać za część świadczenia złożonego i zastosować dla niego taką samą stawkę, jak dla całego świadczenia podstawowego. Nie powinno się zatem uznawać instalacji pewnych części elektrowni fotowoltaicznej, np. na gruncie, za usługi związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, dla których bezwzględnie obowiązuje stawka VAT w wysokości 23 proc.
Oczywiście, w przypadku instalacji elektrowni fotowoltaicznej na rzecz przedsiębiorcy na budynku wykorzystywanym dla celów działalności gospodarczej zastosowanie znajdzie 23-proc. stawka VAT w każdym przypadku.
Organy podatkowe zajmowały się już podobną problematyką, choć w ograniczonym zakresie. Wspomnieć można dwie interpretacje wydane przez dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 13 lutego 2013 r. ( IPTPP2/443-970/12-2/JN) oraz 5 czerwca 2012 r. (IPTPP2/443-195/12-2/JN). Ponieważ temat jest nowy, warto, by każdy przedsiębiorca, który chce stosować preferencyjną stawkę VAT na instalację elektrowni fotowoltaicznej, potwierdził taką możliwość, uzyskując pozytywną  interpretację przepisów prawa podatkowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA