fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cudzoziemcy

Każdy uchodźca będzie mógł dostać ubezpieczenie zdrowotne z gminy

Gdy status uchodźcy uzyska małoletni bez opieki, trzeba będzie rozpocząć poszukiwania jego krewnych.
Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. To efekt unijnej dyrektywy, którą Polska ma wprowadzić najpóźniej do 21 grudnia tego roku.
Zgodnie z nowelą warunek zagrożenia nie zostanie spełniony, jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia cudzoziemca nie istnieją okoliczności uzasadniające jego obawę przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy, a sam zainteresowany będzie mógł się przemieścić w to miejsce i w nim zamieszkać. Taką możliwość nazywa się alternatywą ucieczki wewnętrznej.
W nowych przepisach pojawia się też zastrzeżenie, że w sytuacji, w której nadano status uchodźcy lub udzielono  ochrony uzupełniającej małoletniemu bez opieki, szef urzędu decydującego o statusie w miarę możliwości powinien rozpocząć poszukiwania krewnych małego cudzoziemca. Jeżeli poszukiwania zostały rozpoczęte na etapie postępowania uchodźczego, muszą być kontynuowane aż do chwili podjęcia decyzji.
W noweli rozwiązano też sprawę świadczeń zdrowotnych osób, które uzyskały status uchodźcy. Zostanie wobec nich zniesiony warunek posiadania polskiego obywatelstwa podczas ubiegania się o objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Co to oznacza w praktyce? Osoby takie będą mogły otrzymywać decyzję władz gminy właściwej dla miejsca zamieszkania o objęciu ubezpieczeniem. W wypadku małoletnich (do ukończenia 18. roku życia) i kobiet w ciąży, w okresie porodu i połogu opieka taka oznacza korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które projekt przygotowało, twierdzi, że świadczenia te powinny być finansowane przez NFZ.
Dziś sporo płacimy za opiekę nad osobami nieubezpieczonymi. Dowód? Średni koszt świadczenia opieki zdrowotnej na osobę wyniósł 2,8 tys zł.
Wraz z nowelą ustawy o ochronie cudzoziemców wejść w życie muszą też zmiany ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Chodzi o zapewnienie równych praw cudzoziemcom uzyskującym status lub ochronę w naszym kraju z prawami naszych obywateli. Tak więc w przyszłości możliwe ma być uzyskanie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca. Odpowiedni minister poda tylko warunki, jakie należy w tym celu spełnić.
W Polsce liczba osób uzyskujących status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą od kilku lat maleje.
– W 2009 r. było ich ponad 2,5 tys., w 2011 r. – 366, a w ub.r. już tylko 270. Średnio daje to rocznie ok. 870 osób –podaje Janusz Pękalski ze Związku Uchodźców.
etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA