fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Termin zgłoszenia: Egzamin wstępny na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną

Termin zgłoszenia na egzamin wstępny na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną upływa 14 sierpnia 2013r.
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Do dnia 14 sierpnia 2013 r. należy składać zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską albo notarialną.
Wnioski o przystąpienie do egzaminu wstępnego kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich mogą składać w siedzibie komisji kwalifikacyjnej do dnia 14 sierpnia 2013 r. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla.
Komplet dokumentów zgłoszeniowych powinien zawierać

Gdy nie ma się jeszcze magistra

Do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską albo notarialną mogą przystąpić również osoby, które w dniu składania zgłoszenia nie uzyskały jeszcze tytułu magistra na wydziale prawa. W takim wypadku student do dokumentów musi dołączyć zaświadczenie o zdanych egzaminach i odbytych praktykach oraz wyznaczeniu obrony pracy magisterskiej.  Jednakże osoba taka zobowiązana jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra na 7 dni przed planowanym egzaminem. W tym roku należy je złożyć do 21 września.
Egzamin wstępny na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialna odbędzie się już 28 września.

Jakie zdjęcie

Fotografie powinny być aktualne i wyraźne. Jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm nie mogą przedstawiać wnioskującego z nakryciem głowy czy okularami o ciemnych szkłach, które uniemożliwią ukazanie jego lewego półprofilu. Lewe ucho osoby na zdjęciu musi być widoczne a oświetlenie twarzy równomiernie rozłożone.

Opłata za egzamin

Kwota jaka należy wpłacić za przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką albo radcowską wynosi 800 zł i wnoszona jest na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dane potrzebne do wpłaty:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa
Narodowy Bank Polski: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Tytułem : „opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką" albo „opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską", „opłata wstępna na aplikacje notarialną"
Uwaga! Udokumentowanie przelewu płatności powinno być  potwierdzeniem dokonania transferu, a nie przyjęciem do jego realizacji.
Jeżeli kandydat nie uiści opłaty bądź wpłata będzie niekompletna przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wezwie zgłoszeniodawcę do uzupełnienia braku w ciągu 7 dni. Po upływie terminu przewodniczący wyda postanowienie o zwrocie zgłoszenia, od którego można się odwołać do Ministra Sprawiedliwości.

Gdzie składać zgłoszenia?

Dokumenty należy składać w Okręgowej Radzie Adwokackiej, Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych albo Radzie Izby Notarialnej odpowiedniej dla miejsca późniejszego odbywania aplikacji.

Przywrócenie terminu

Zgłoszenie wniesione po terminie zadecyduje o wydaniu decyzji o niedopuszczeniu kandydata do egzaminu wstępnego na aplikację przez przewodniczącego odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej. Zgłaszający może odwołać się od decyzji do Ministra Sprawiedliwości. Terminu do wniesienia wniosku nie można jednak przywrócić.

Gdzie i kiedy?

O miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu wstępnego zawiadomi przewodniczący komisji kwalifikacyjnej. Powiadomienie otrzymają kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do podejścia do egzaminu w formie listu poleconego za poświadczeniem odbioru najpóźniej 14 dni przed terminem egzaminu.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA