fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Kapitał Ludzki: Żłobek integracyjny Nasz Domek pomaga rodzicom wrócić do pracy

Założeniami projektu jest pomoc w dostępie do rynku pracy zarówno kobietom jak i mężczyznom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo przez stworzenie im warunków dla łączenia życia zawodowego i rodzinnego.
Fotorzepa, RP Radek Pasterski
Żłobek integracyjny Nasz Domek otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Żłobek rodzinny – wspieramy powrót do pracy.
2 sierpnia miało miejsce uroczyste otwarcie żłobka na warszawskiej Białołęce, w którym wzięła udział podsekretarz stanu MPiPS – Elżbieta Seredyn.
Żłobek założony przez Chrześcijańska spółdzielnię Socjalną „Nasz Domek". Spółdzielnia wraz z Fundacją Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor" oraz Fundacją Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie" realizuje program Kapitał Ludzki już od stycznia 2013 r.
Projekt skierowany jest do rodziców dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia ale nie starszych niż 3 lata. Przeznaczony jest dla mieszkańców Warszawy, powiatu legionowskiego czy okolic Białołęki dla których nie przewidziano żadnej formy edukacji przedszkolnej. Nadzór nad realizacją założeń projektu sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach tzw. Priorytetu I programu Kapitał Ludzki. Polega on na wspieraniu zatrudnienia i integracji społecznej, w szczególności rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z rodzinnym.
Program Kapitał Ludzki przewidział1,6 mln zł na dofinansowanie tego typu placówek. Wkład własny żłobków rodzinnych to niecałe 300 tys. zł.
Założeniami projektu jest pomoc w dostępie do rynku pracy zarówno kobietom jak i mężczyznom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo przez stworzenie im warunków dla łączenia życia zawodowego i rodzinnego.
Biorący udział w projekcie mogą skorzystać całodziennej opieki nad dzieckiem miedzy godzina 6:30 a 18. Pobyt dzieci w „Naszym Domku" w trakcie dwuletniej realizacji projektu będzie bezpłatny. Przede wszystkim rodzice nieaktywni zawodowo będą mieli okazję do budowania kwalifikacji zawodowych przez wykonywanie praktyki w żłobku oraz zdobycie zawodu opiekuna dziennego.
W żłobku projektowym „Nasz Domek przewidziano 40 miejsc dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W tym 38 dla kobiet i 2 dla mężczyzn.
Przewidziany jest również wolontariat. Do udziału w wolontariacie mogą przystąpić seniorzy w roli Babć i Dziadków.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA