fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Potrącenia z pensji: Pracownik ustali warunki spłaty długu wobec pracodawcy na piśmie

Zatrudniony może zezwolić na ujęcie należności stanowiących wierzytelność pracodawcy lub osób trzecich.
Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Jeśli pracodawca chce odzyskać od podwładnego swoją należność, najlepiej aby uzyskał jego pisemną zgodę na potrącenia z pensji. Podwładny może przy tym określić wiążącą szefa kwotę i termin ujęć.
Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. można potrącić z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Zatrudniony może  zezwolić na ujęcie należności stanowiących wierzytelność pracodawcy lub osób trzecich. Przyjmuje się, że brak formy pisemnej oznacza nieważność akceptacji wniosku etatowca. Tak uznał m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 1 października 1998 r. (I PKN 366/98). Jednak art. 91 k.p. nie przewiduje w tym przypadku rygoru nieważności. Dlatego zachowanie tej formy ma znaczenie jedynie do celów dowodowych.Pracownik może odwołać zgodę na potrącanie należności na rzecz pracodawcy za jego zgodą lub wtedy, gdy zaistnieją podstawy do uchylenia się od skutków oświadczenia woli z powodu jego wad wyliczonych w kodeksie cywilnym (gdy wyrażając zgodę, był w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, złożył ją dla pozoru, pod wpływem błędu lub przymusu). W przypadku potrąceń na inne ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA