fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rynek pracy

Bezrobocie w dół

Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Stopa bezrobocia w Polsce spadła w maju 2013 r. do 13,5 proc. wobec 14,0 procent w kwietniu – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.
Wynik napawa optymizmem. Analitycy prognozowali, że w maju bieżącego roku stopa bezrobocia spadnie o 13,7 proc.
W maju zarejestrowanych było 2,176 miliona osób bezrobotnych.
- Sądzimy, że przyspieszenie wzrostu bezrobotnych w kwietniu (do 8,8 proc.) i słabszy od oczekiwań spadek stopy bezrobocia w tamtym miesiącu był spowodowany przedłużającą się zimą, która opóźniła zatrudnianie w pracach sezonowych. W maju te prace mogły już ruszyć pełną parą, dzięki czemu tempo wzrostu bezrobocia wróciło do trendu – komentuje Marcin Luziński.
Jego zdaniem pomogła też interwencja resortu pracy, które do prac subsydiowanych i na szkolenia wysłało ok. 50 tys. bezrobotnych (przed rokiem było to nieco poniżej 40 tysięcy). – Trzecim czynnikiem, wspierającym spadek stopy bezrobocia w maju, był słabszy napływ nowych bezrobotnych – zarejestrowano ich 176,2 tys., czyli po raz pierwszy od marca 2012 r. nieco mniej niż przed rokiem. Ten ostatni fakt mógłby świadczyć o pewnej poprawie sytuacji na rynku pracy, ale musimy jeszcze poczekać na potwierdzenie tej tendencji w przyszłych miesiącach – dodaje Luziński.
W analizowanym kwartale ludność aktywna zawodowo stanowiła 55,5 proc. ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Zbiorowość ta liczyła 17,2 mln osób (z tego 15,3 mln pracujących i 1,9 mln bezrobotnych). Osoby bierne zawodowo stanowiły 13,8 mln osób. Podobnie jak w po-przednich kwartałach wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił w populacji mężczyzn (64,0 proc.) niż kobiet (47,7 proc.).
W porównaniu z I kwartałem 2012 r. liczba osób aktywnych zawodowo nieznacznie zwiększyła się (o 29 tys., tj. o 0,2 proc.), natomiast populacja biernych zawodowo utrzymała się na zbliżonym poziomie. Wewnątrz populacji aktywnych zawodowo zmniejszeniu uległa liczba pracujących – o 107 tys., tj. o 0,7 proc, wzrosła natomiast liczba bezrobotnych – o 135 tys., tj. o 7,5 proc.
W stosunku do IV kwartału 2012 r. liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 159 tys. osób, tj. o 0,9 proc., zaś populacja biernych zawodowo wzrosła o 156 tys. osób, tj. o 1,1 proc. Wśród aktywnych zawodowo populacja pracujących zmniejszyła się o 345 tys., tj. o 2,2 proc., zaś liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 187 tys., tj. o 10,6 proc.
W wyniku tych zmian na rynku pracy liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) przypadających na 1000 osób pracujących wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku oraz uległa istotnemu zwiększeniu w porównaniu z IV kwartałem 2012 r. W I kwartale 2013 r. wskaźnik ten wynosił 1030 (w miastach 1026, na wsi 1037), podczas gdy w I kwartale 2012 r. na 1000 osób pracujących przypadało 1015 osób niepracujących (w miastach 1007, na wsi 1029), a w IV kwartale 2012 r. – 986 osób (w miastach 996, na wsi 969).
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA