fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Właściciel mieszkania nie poda w deklaracji danych osobowych lokatorów

Właściciel mieszkania nie musi ujawniać w deklaracji śmieciowej danych osobowych osób z nim zamieszkujących
Fotorzepa, Magda Starowieyska MS Magda Starowieyska
Gmina nie ma prawa żądać, aby właściciel nieruchomości podał - w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – imiona i nazwiska osób, które zamieszkują nieruchomość.
Rada gminy Czerwonka podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W treści deklaracji znalazło się zobowiązanie składającego (właściciela nieruchomości) do ujawnienia imion i nazwisk osób zamieszkujących na terenie nieruchomości.
Nieważność tego postanowienia uchwały stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (uchwala Kolegium RIO w Warszawie z 9 kwietnia 2013 r., sygn. Akt 8.174.2013).
- W art. 6n ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zawarto, iż rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego – mówi Wojciech Tarnowski, przewodniczący Kolegium RIO w Warszawie.
Wynika z tego, że rada gminy Czerwonka przekroczyła zakres upoważnienia wynikający z art. 6n ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
- We wzorze deklaracji należało zamieścić tylko takie dane, które są niezbędne do zidentyfikowania właściciela nieruchomości i wystawienia ewentualnego tytułu wykonawczego, czyli: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL właściciela nieruchomości – wyjaśnia Wojciech Tarnowski.  – A także liczbę osób zamieszkujących nieruchomość – dodaje.
Dlatego też, we wzorze deklaracji nieuprawnione jest żądanie dotyczące imion i nazwiska osób, które zamieszkują nieruchomość.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA