fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Inspektor PIP nakaże wypłatę wynagrodzenia, ale nie odsetek

www.sxc.hu
Po kontroli przeprowadzonej w zakładzie niewykluczone, że pracodawca będzie musiał szybko wypłacić pracownikowi należne świadczenia. Gdy uporczywie nie przelewa zarobków, naraża się nawet na odpowiedzialność karną
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 404, dalej ustawa) jednym z podstawowych zadań tego urzędu jest nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy. W szczególności dotyczy to regulacji związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów odnoszących się do stosunku pracy, wynagrodzenia, czasu pracy, urlopów oraz uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że pracodawca naruszał przepisy prawa pracy lub te w sprawie legalności zatrudnienia, organy PIP wydają odpowiednie nakazy. Gdy przełożony zwleka lub uchyla się od wypłaty podwładnemu pensji lub innego przysługującego mu świadczenia, inspektorzy zmobilizują go do jej uregulowania (art. 11 ust. 7 ustawy).PrzykładPrzez 3 kolejne miesiące pracy zatrudniony nie otrzymał pensji. Poprosił PIP o pomoc. Po przeprowa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA