fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Umowa z biurem podróży: Za szkodę należy się inne świadczenie

Za szkody poniesione z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy klient powinien dostać rekompensatę.
Od tej zasady są jednak wyjątki. Biuro nie będzie odpowiadało, jeśli nie mogło wykonać umowy wyłącznie z powodu działania lub zaniechania klienta (np. spóźnił się na lot) albo tzw. siły wyższej, czyli działania niemożliwego do przewidzenia (np. zamieszek w kraju, w którym miał być wypoczynek).
Biuro nie odpowiada też, jeśli powodem niewykonania albo nienależytego wykonania umowy było zachowanie osoby trzeciej, która nie uczestniczyła w wykonywaniu usługi przewidzianej w umowie (np. pijany kierowca potrąci turystę podczas wycieczki). Ale tylko gdy tego zaniechania lub działania nie można było przewidzieć lub uniknąć. W innych przypadkach organizator poniesie odpowiedzialność. Nie może bowiem wyłączyć jej w umowie.
Gdy biuro nie może wykonać wszystkich usług przewidzianych w umowie, powinno bez obciążania klientów dodatkowymi kosztami wykonać  świadczenia zastępcze. Wtedy odszkodowaniem dla klienta, jeśli się zgodzi na zamianę, będzie obniżenie ceny imprezy, proporcjonalne do różnicy między utraconą usługą a świadczeniem zastępczym.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA