Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że w konkursie na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury mogą wziąć udział sędziowie i prokuratorzy (również w stanie spoczynku) lub osoby z tytułem naukowym profesora albo doktora habilitowanego nauk prawnych. Opinie na temat kandydatów oraz ich ranking przedstawi Ministrowi specjalnie powołany do tego zespół.

Od kandydatów wymagany jest co najmniej trzyletni staż w kierowaniu instytucją publiczną, uczelnią wyższą lub organizacją pozarządową w okresie piętnastu lat przed ogłoszeniem konkursu; doświadczenie w organizowaniu działalności szkoleniowej lub dydaktycznej w zakresie prawa lub doświadczenie związane z organizowaniem szkoleń w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury; znajomość języka angielskiego.

Minister Adam Bodnar powołał zespół ds. wyłonienia kandydata na dyrektora KSSiP. W jego składzie znaleźli się: jako przewodniczący - dr hab. Mirosław Wyrzykowski (prof. UW, sędzia TK w stanie spoczynku), prof. dr hab. Janina Błachut (UJ, członkini Rady Programowej KSSiP), Jarosław Gwizdak (członek zarządu Fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa), prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (UŁ, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku), Ewa Leszczyńska-Furtak (sędzia SA w Warszawie), Andrzej Pogorzelski (prokurator PK), Małgorzata Szeroczyńska (prokurator PR w Żyrardowie, członkini Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym), Stefan Śnieżko (prokurator PK w stanie spoczynku), Igor Tuleya (sędzia SO w Warszawie), przedstawiciel Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, iż w styczniu sędzia SN Kamil Zaradkiewicz zrzekł się funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wyjaśnił, że to wyraz protestu wobec działań ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i jego współpracowników.

Czytaj więcej

Sędzia Zaradkiewicz pisze do Bodnara i zrzeka się funkcji dyrektora KSSiP