Wyniki egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego. Lepiej niż rok temu

Znane są już wyniki zawodowych egzaminów prawniczych: adwokackiego, radcowskiego i komorniczego, przeprowadzonych w kwietniu 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Publikacja: 08.06.2023 10:27

Wyniki egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego. Lepiej niż rok temu

Foto: Fotorzepa /Jerzy Dudek

Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 27 komisji egzaminacyjnych przystąpiło 1529 zdających. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1282 zdających, co stanowi około 84% ogółu.

Wyniki w poszczególnych Komisjach, według danych Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiają się następująco:

- Białymstoku - 60 spośród 66 zdających, tj. około 91 %,

- Gdańsku - 36 spośród 53 zdających, tj. około 68%,

- nr 2 w Gdańsku - 39 spośród 55 zdających, tj. około 71%,

- w Katowicach - 47 spośród 53 zdających, tj. około 89%,

- nr 2 w Katowicach - 41 spośród 53 zdających, tj. około 77%,

- nr 3 w Katowicach - 44 spośród 56 zdających, tj. około 79%,

- w Kielcach - 20 spośród 24 zdających, tj. około 83%,

- w Krakowie - 84 spośród 97 zdających, tj. około 87%,

- w Lublinie - 39 spośród 43 zdających, tj. około 91%,

- w Łodzi - 39 spośród 49 zdających, tj. około 80%,

- w Poznaniu - 45 spośród 53 zdających, tj. około 85%,

-  nr 2 w Poznaniu - 44 spośród 53 zdających, tj. 83%,

- w Rzeszowie - 41 spośród 45 zdających, tj. około 91%,

- w Szczecinie - 14 spośród 27 zdających, tj. około 52%,

- w Toruniu - 33 spośród 36 zdających, tj. około 92%,

- w Warszawie - 61 spośród 65 zdających, tj. około 94%,

- nr 2 w Warszawie - 50 spośród 64 zdających, tj. około 78%,

- nr 3 w Warszawie - 55 spośród 64 zdających, tj. około 86%,

- nr 4 w Warszawie - 59 spośród 64 zdających, tj. około 92%,

- nr 5 w Warszawie - 56 spośród 66 zdających, tj. około 85%,

- nr 6 w Warszawie - 51 spośród 66 zdających, tj. około 77%,

- nr 7 w Warszawie - 60 spośród 67 zdających, tj. około 90%,

- nr 8 w Warszawie -  53 spośród 66 zdających, tj. około 80%,

- nr 9 w Warszawie - 53 spośród 65 zdających, tj. około 82%,

- nr 10 w Warszawie - 57 spośród 65 zdających, tj. około 88%

- Wrocławiu - 50 spośród 59 zdających, tj. około 85%,

-  nr 2 we Wrocławiu - 51 spośród 55 zdających, tj. około 93%.

Czytaj więcej

8 na 10 prawników zdało egzamin i założy wkrótce togę

Jak informuje resort, na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa karnego (116 ocen niedostatecznych, tj. około 37% wszystkich ocen niedostatecznych), a następniez prawa cywilnego (111 ocen niedostatecznych - ponad 35%). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (10 ocen niedostatecznych - około 3%).  Z zadania z zakresu prawa gospodarczego wystawiono 53 oceny niedostateczne (około 17%), a z zakresu prawa administracyjnego - 24 oceny niedostateczne (około 8%). Najwyższy poziom zdawalności uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji - około 90%. Wśród osób przystępujących do egzaminu bez ukończenia aplikacji odsetek ten wyniósł 65 %.

Egzamin radcowski przeprowadziły 33 komisje egzaminacyjne. Do egzaminu przystąpiło 2034 zdających. Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało 1662 zdających (około 82 %), tj. przed Komisją Egzaminacyjną w:

- Białymstoku - 45 spośród 51 zdających, tj. około 88%,

- Bydgoszczy - 39 spośród 45 zdających, tj. około 87%,

- Gdańsku - 46 spośród 60 zdających, tj. około 77%,

- nr 2 w Gdańsku - 47 spośród 58 zdających, tj. 81%,

- Katowicach - 58 spośród 70 zdających, tj. około 83%,

- nr 2 w Katowicach - 55 spośród 69 zdających, tj. około 80%,

-  Kielcach - 38 spośród 60 zdających, tj. około 63%,

- Koszalinie - 21 spośród 26 zdających, tj. około 81%,

- Krakowie - 69 spośród 76 zdających, tj. około 91%,

- nr 2 w Krakowie - 66 spośród 77 zdających, tj. około 86%,

- Lublinie - 61 spośród 80 zdających, tj. około 76%,

- Łodzi - 30 spośród 42 zdających, tj. 71%,

- nr 2 w Łodzi - 33 spośród 42 zdających, tj. około 79%,

- Olsztynie - 41 spośród 56 zdających, tj. około 73%,

- Opolu - 64 spośród 74 zdających, tj. około 87%,

- Poznaniu - 62 spośród 71 zdających, tj. około 87%,

- nr 2 w Poznaniu - 64 spośród 65 zdających, tj. około 98%,

- nr 3 w Poznaniu - 56 spośród 63 zdających, tj. około 89%,

- Rzeszowie - 56 spośród 63 zdających, tj. około 89%,

- Szczecinie - 52 spośród 68 zdających, tj. około 77%,

-Toruniu - 47 spośród 56 zdających, tj. około 84%,

- Wałbrzychu - 37 spośród 51 zdających, tj. około 73%,

- Warszawie - 50 spośród 64 zdających, tj. około 78%

- nr 2 w Warszawie - 55 spośród 67 zdających, tj. około 82%,

- nr 3 w Warszawie - 51 spośród 64 zdających, tj. około 80%,

- nr 4 w Warszawie - 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,

- nr 5 w Warszawie - 50 spośród 66 zdających, tj. 76%,

- nr 6 w Warszawie - 54 spośród 65 zdających, tj. 83%,

- nr 7 w Warszawie - 49 spośród 65 zdających, tj. około 75%,

- nr 8 w Warszawie - 52 spośród 66 zdających, tj. około 79%,

- Wrocławiu - 67 spośród 75 zdających, tj. około 89%,

- nr 2 we Wrocławiu - 70 spośród 73 zdających, tj. około 96%,

- Zielonej Górze - 30 spośród 41 zdających, tj. około 73%.

Najwięcej trudności przysporzyło zdającym rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, z którego wystawiono ogółem 174 oceny niedostateczne, tj. około 35% wszystkich takich ocen. Z zadania z zakresu prawa karnego wystawiono 126 ocen niedostatecznych, tj. ponad 25%, z zakresu prawa cywilnego - 114, tj. około 23%,a z zakresu prawa administracyjnego - 53, tj. około 11%. Najłatwiejsze okazało się zadanie  z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, z którego wystawiono ogółem 33 oceny niedostateczne, tj. około 7%.  Najlepiej egzamin zdali aplikanci przystępujący do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji. Zdawalność w tej grupie wyniosła około 89 %, podczas gdy w grupie przystępujących do egzaminu bez ukończenia aplikacji 63%.

Do egzaminu komorniczego przeprowadzonego przez 2 komisje egzaminacyjne przystąpiło  133 zdających. Pozytywny wynik z egzaminu komorniczego uzyskało 129 zdających (około 97%), tj. przed Komisją Egzaminacyjną w:

-  Katowicach - 54 spośród 57 zdających, tj. około 95%,

- Warszawie - 75 spośród 76 zdających, tj. około 99%.

Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 27 komisji egzaminacyjnych przystąpiło 1529 zdających. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1282 zdających, co stanowi około 84% ogółu.

Wyniki w poszczególnych Komisjach, według danych Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiają się następująco:

Pozostało 96% artykułu
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej